Democràcia econòmica local, balanç provisional

Per Iván Miró, membre de la comissió Permanent i de Formació i Llibres de la XES. Il·lustració de Tània ManzanalAquest article es va publicar originàriament a La Directa en data 28/02/2019.

Ara fa quatre anys, des de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) de Catalunya ens sumàvem al canvi que aleshores es vivia al conjunt de país. Preveient nous escenaris municipals –fills del cicle de crisi i lluita social– i davant de les propostes de la “nova política”, proposàrem que la transformació havia de ser també econòmica si es volia un canvi substancial. En l’àmbit local naixien iniciatives autoorganitzades, que esdevenien eines de resolució de necessitats col·lectives i alhora contribuïen a cooperativitzar la societat i avançar cap a models postcapitalistes. No obstant això, aquelles experiències s’havien de consolidar i generalitzar, i és des d’aquella constatació que s’elaboraren les 14 Mesures per la Democràcia Econòmica Local, amb l’objectiu que els municipis poguessin impulsar “un nou desenvolupament local copartícip de la democratització econòmica en marxa”. Quatre anys després, a les portes de noves eleccions, és hora de fer balanç i renovar l’aposta.

Què proposaven les 14 mesures? En síntesi, que des dels municipis s’impulsés una altra política econòmica –Economia Social i Solidària (ESS)– i sobretot es democratitzés la forma de fer-la, a partir del que denominàrem concertació público-cooperativa-comunitària. Amb quines eines? Amb Consells Locals d’Economia Social i Solidària on proposar i avaluar polítiques; amb agències i equipaments municipals específics; amb la cessió a l’ESS local d’infraestructures municipals de gestió cooperativa i comunitària; amb la recuperació de patrimoni cooperatiu. A partir de programes formatius –tècnics, de valors cooperatius i amb perspectiva de gènere– per l’acompanyament, incubació i finançament de nous projectes. I amb el foment d’un nou entorn econòmic: relocalització del crèdit amb finances ètiques; impuls del Mercat Social local i suport a les fires d’ESS; compra pública socialment responsable; suport a la recuperació d’empreses privades per part de les treballadores; municipalització i cooperativització de béns i serveis locals. Finalment, sobirania alimentària i energètica, gestió comunitària de l’espai públic digital, així com l’impuls de relat –que no marca– amb mapeigs i memòria cooperativa, per a generar un sentit de canvi econòmic.

Quin impacte han tingut les 14 mesures? A partir del maig del 2015, es produí una nova onada de polítiques locals d’ESS, on un nombre significatiu de municipis catalans transitaren de la promoció exclusiva de l’economia capitalista o, en el millor dels casos, d’un model restringit o assistencialista d’economia social, a un model ampliat i transformador que recollia la diversitat d’iniciatives de l’ESS, tant socioempresarials com comunitàries. A més de cooperatives, societats laborals i entitats del tercer sector social, alguns programes municipals impulsaren un marc comú que inclogué horts comunitaris, equipaments de gestió comunitària, escoles lliures, moneda social o finances ètiques. En aquest sentit, els esforços per promoure el reconeixement mutu i conceptualitzar l’àmbit de l’ESS, tingueren com a efecte la legitimació en el món local del paradigma de l’ESS. Ha estat la primera ocasió que un conjunt de polítiques públiques catalanes ha pres el concepte ampliat com a referent, anticipant la futura llei catalana d’Economia Social i Solidària i la definició de l’àmbit socioeconòmic integral.

A partir d’aquí, els municipis catalans han desenvolupat alguna o vàries de les mesures, de manera més o menys encertada, “coproduint” amb més o menys intensitat amb els actors de base, dedicant més o menys recursos, amb plans integrals o amb bateries inconnexes de mesures. En tot cas, un mínim de 40 municipis catalans, organitzats en la Xarxa de Municipis per l’ESS (XMESS), de diversos colors polítics i agrupant a la meitat de població catalana, han apostat per desplegar accions concretes. A Barcelona, a partir del nou Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i el seu ambiciós Pla d’Impuls 2015-2019; a Sabadell, des de la regidoria de Nova Economia; a Terrassa, amb un Consell Municipal de l’ESS. Manlleu, el Prat de Llobregat, Mataró i altres localitats han estat capdavanteres d’una onada generalment considerada de forma positiva pel conjunt de l’ESS, sobretot pel que fa a la promoció de noves iniciatives, que han rebut el suport d’altres polítiques públiques com les relacionades amb els Ateneus Cooperatius.

Quins han estat els esculls? En primer lloc, com han assenyalat alguns dels seus responsables, l’aposta per la transformació socioeconòmica ha estat sovint matisada per l’hegemònica realitat capitalista, que travessa les economies locals i apuntala els règims d’acumulació metropolitans i globals, així com per determinades estructures internes dels ajuntaments, refractàries a paradigmes econòmics transformadors. En segon, les organitzacions del moviment constaten les dificultats de “coproduir” les polítiques públiques, pels diferents ritmes de treball o per conseqüències no previstes de les licitacions. Verticalitat de l’administració, oportunisme de nou actors i riscos de dependència dels diners públics (“bombolla de l’ESS?”) han estat assenyalades de forma crítica pel mateix teixit. I en tercer: els reptes de democratitzar el conjunt de l’economia local exigeixen un múscul financer i organitzatiu que avui, des del cooperativisme i l’ESS catalana, amb una estructura econòmica de petites unitats productives, encara no es pot abastir plenament (el “salt d’escala”).

Finalment, a l’espera de les valoracions col·lectives d’organitzacions i ajuntaments, i a manca d’indicadors dins les mateixes polítiques locals que en mesurin l’impacte, és necessari un altre nivell d’anàlisi per valorar la profunditat dels canvis. Existeix un debat estratègic entre les administracions locals i les organitzacions de l’ESS per tal de definir, conjuntament, quin model socioeconòmic es desenvolupa als municipis? Probablement, en una primera fase de la política municipal d’ESS és necessari iniciar i prioritzar la promoció generalista, però aviat caldrà treballar conjuntament models transformadors d’enfortiment socioeconòmic territorial, que avancin en la democratització econòmica de la ciutat. Això és, codissenyar l’estratègia per la transformació econòmica local, a partir de Consells Municipals d’ESS (o grups de treball en municipis petits), que donin suport tant a l’articulació territorial de les iniciatives (ecosistemes cooperatius locals, pols cooperatius) com a la sectorial, promovent cadenes solidàries en sectors productius i reproductius estratègics (cultura, alimentació, mobilitat, finances, habitatge, cures…), tot apostant per la transició democràtica, feminista, ecològica i antiracista del conjunt de l’economia local.

En tot cas, el balanç ha de considerar-se positiu, doncs l’ESS ha guanyat presència en un nombre rellevant de municipis. Caldrà veure –com apuntava Oriol Estela– si aquestes polítiques es consoliden, si arrelen els espais de responsabilitat política vinculats a l’ESS, si fructifiquen els febles espais d’interlocució i coproducció, i, sobretot, si s’estableixen indicadors per a avaluar els impactes dins del mateix àmbit socioeconòmic. I insistir en l’advertència del cooperativista Jordi Garcia Jané: “Si qualsevol política pública local s’ha de basar en la participació de la ciutadania, quan és d’economia social i solidària s’hi ha de fonamentar amb més motiu encara, perquè l’economia social i solidària no és altra cosa que autoorganització, l’autoorganització econòmica de les classes populars per satisfer col·lectivament les seves necessitats. Per tant, un ajuntament ha d’acompanyar, promoure i ajudar les iniciatives d’economia social i solidària, però no pot mai substituir-les ni dirigir-les”.

 

 

Engeguem la Comissió de Facilitació del Fòrum FSMET!

Si ets una entitat que treballa la facilitació i hi estàs interessada, escriu-nos a coord@transformadora.org!

El Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores és el procés de confluència dels diferents moviments de l’economia alternativa, els que anomenem economies transformadores a un nivell local i internacional.

El principal objectiu d’aquest procés és acostar moviments socials i iniciatives que comparteixin la voluntat de posar al centre de l’economia les persones i el medi ambient, i d’acabar amb l’economia basada en l’extracció, el creixement, la competitivitat i el mercat, i que lluitin per caminar cap a societats resilients i col·laboratives que construeixin i reforcin aliances i accions estratègiques a base de treballar juntes.

Som conscients que les dinàmiques de poder i privilegi també estan presents en les economies transformadores, per això volem assegurar una mirada atenta que asseguri la diversitat dels subjectes que participen d’aquest procés.

Com es planteja la facilitació de la trobada 2019?

Per la trobada 2019, volem posar en valor la necessitat d’utilitzar metodologies que generin espais de trobada, de debat, de construcció col·lectiva que assegurin que totes les veus poden ser escoltades i la diversitat és acollida, metodologies innovadores, de democràcia profunda. Per fer-ho possible volem co-crear aquest procés amb aquelles organitzacions de la XES i persones amb experiència en la facilitació de processos i grups.

Per fer-ho possible, es crearà una comissió de facilitació del FSMET. Des de la comissió es generaran idees que es tindran en compte per dissenyar la proposta metodològica que articularà la trobada 2019. La comissió estarà constituïda per totes aquelles organitzacions i/o persones expertes en facilitació que volen participar de manera voluntària en el procés de cocreació o facilitant els espais de la trobada (5-7 d’abril). Totes aquestes idees es recolliran i serà un equip de 8 persones (escollides per la comissió) qui desenvoluparà una proposta concreta, aquestes estaran remunerades econòmicament.

Si tens ganes de formar part del procés, envieu-nos a coord@transformadora.org un correu amb un document explicant l’experiència de la vostra organització en facilitació de grups i a les persones que proposeu des de l’orgnització (CV) per formar part de la comissió, cal que ho feu abans del 7 de març a les 12h. Quan el rebem també us enviarem informació més concreta i detalla del procés i calendari de treball per la comissió de facilitació.

Coopoblet co-organitza la jornada “Cuidem, cuidem-nos”

Coopoblet, la Xarxa d’Economia Social i Solidària de Sagrada Família i en Camp d’en Grassot, co-organitza al costat del Pla de Desenvolupament Comunitari de Sagrada Família la jornada “Cuidem, cuidem-nos” al voltant de l’economia de les cures, per tal de visibilitzar el treball reproductiu, sovint invisibilitzats, precaritzat i feminitzat.

Les Jornades es duran a terme els dies 29 i 30 de març en diversos equipaments del barri (Casal de Barri Espai 210, CC Sagrada Família i CC La Sedeta). L’objectiu principal és visibilitzar i donar a conèixer l’economia de les cures, però també ser un espai de trobada i de reconeixement per a les persones que es dediquen especialment a les tasques de cura, ja sigui de forma professional o a l’àmbit familiar. Així doncs, la convocatòria és oberta al barri i hi estan convidades dones, homes, infants, joves, gent gran…amb l’objectiu que tothom pugui participar i debatre sobre aquest tema.

Programa

 • ‘Veïna, baixa la teva cadira’
  Divendres, 29 de març de 17 a 19.30 h
  Trobada a l’espai públic amb tallers d’arpilleres i dinàmiques al voltant a l’espai de l’economia de les cures.
  Lloc: Casal de Barri Espai 210 i Jardins de Flora Tristàn (C/ Padilla, 210, entre València i Aragó)
 • Teatre Fòrum. “Reina, tu, com t’ho fas?”
  Dissabte, 30 de març d’11 a 13 h
  Peça teatral sobre les dones i les cures, rols de gènere, la feminització de les tasques reproductives i la mercantilització de les cures. A càrrec de “La Xixa Teatre”.
  Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (C/ Provença, 480)
 • Marxa reivindicativa del CC Sagrada Família al CC La Sedeta
  Dissabte, 30 de març d’13 a 14 h
 • Dinar i espai de trobada
  Dissabte, 30 de març de 14 a 16 h
  Dinar amb reaprofitament d’aliments per a posar de relleu la cura de la Terra. A càrrec d’Espai Ambiental i Cuchara.
  El dinar té un preu de 2€. Cal inscripció prèvia al CC La Sedeta, CC Sagrada Família o al Casal de Barri Espai 210.
  Lloc: Centre Cívic La Sedeta (C/ Sicília, 321)
  Organitza: Comissió de Feminismes i Canvi Social (PDC Sagrada Família) i Centre Cívic La Sedeta. Per a pagar els 2 € us heu d’adreçar a qualsevol dels tres equipaments -al CC La Sedeta, al CC Sagrada Família o al casal de Barri Espai 210- o bé a través del següent enllaç: https://goo.gl/forms/FNjkNRzlXuX2ena42

 

Reserva la data: el 23 de març fem l’Assemblea General Ordinària

Us recordem que el proper dissabte 23 de març tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària, també coneguda per totes vosaltres com la XEScotada. Encara estem pendents de confirmar l’espai on tindrà lloc la trobada però, de moment, us demanem que marqueu el dia a la vostra agenda i anoteu quins són els temes previstos a l’odre del dia:

 • Ratificació de noves sòcies.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, dels plans de treball de les comissions 2019.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2019.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, del canvi de model organitzatiu de la Permanent i del paper de les xarxes locals.
 • Renovació de la nova Junta.
 • Presentació i aprovació, si s’escau, de la nova proposta de Llei del’ESS.

En uns dies, us farem arribar la documentació necessària per correu electrònic així com el formulari d’inscripció. Si detecteu problemes amb la recepció de convocatòries i documentació, us demanem que us poseu en contacte amb comunicacio@xes.cat.

Últims dies per inscriure’s al Comun_ESS, el congrés de comunicació i ESS

Estem a punt de tancar el període d’inscripcions a la tercera edició del Comun_ESS, el congrés de comunicació i economia solidària que s’organitza des de la Xarxa d’Economia Solidària i REAS – Red de Redes els dies 15, 16 i 17 de març a la Lleialtat Santsenca (Carrer d’Olzinelles, 31, Barcelona).

ACTUALITZACIÓ: Les inscripcions ja estan tancades. Si heu de fer la transferència per la vostra inscripció aquest és el número de compte: ES10 3140 0001 9500 1125 1500.

Heu vist el programa previst? No espereu més i apunteu-vos!

DIVENDRES 15

11:30h – Inscripcions i registre

12:00h – Benvinguda amb la comissió de comunicació de la XES i REAS Red de redes

12:30h – Xerrada inaugural: Com sortim de l’endogàmia comunicativa de l’ESS? Amb Dolors Boatella, experta en comunicació digital i memes, i Felipe G. Gil, expert en comunicació audiovisual

14:30h – Dinar

16:00h – Taula rodona: És possible un màrqueting que segueixi els principis de l’ESS? Amb Francesc Casadellà, responsable de comunicació de Som Energia; Sònia Flotats, experta en màrqueting i fundraising al Tercer Sector; i Isidro Jiménez, de ConsumeHastaMorir.

17:30h – Formació amb dues opcions. a) Nous Canals: Telegram i Whatsapp amb Sílvia Llombart, especialista en comunicació digital o b) Fediverse. Xarxes socials lliures i ètiques amb Chris Fanning i Rita Barrachina de LleialTEC.

DIVENDRES 16

10:00h – Carrussel de bones pràctiques amb:

 • Comissionat d’Altres Economies: La «comunicació» institucional de la política pública d’ESS. Ajuntament de Barcelona (2015-19).
  Capítol 2. De la «soviet revolution» als (Rolling) Stones.
 • Fem Procomuns: Commons Cloud, el núvol cooperatiu
 • Tangente: ¿Cómo afrontamos una crisis mediática?
 • Waitala: Icones per la diversitat #rebentaestereotips
 • Opcions: La Ruta del Consum Conscient: comunicació i intercooperació
 • La Clara Comunicació: Comunicació feminista

11:30h – Esmorzar

12:00h – Disseny d’una campanya col·lectiva sobre economies transformadores. Dinamitza l’equip de Comunicació del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores i Reas Red de Redes.

14:00h – Dinar

16:00h – Taller cru cru cru. Reptes de la comunicació de l’ESS. Dinamitza L’Apòstrof.

17:30h – Taller de memes anticapitalistes. Dinamitza comissió de comunicació de la XES.

DIUMENGE 17

11.30h – Activitat lúdico-social

Podeu consultar el programa en format PDF en català, castellà, gallec i euskera i us animem a inscriure-us al congrés per compartir aquest espai de formació, debat i aprenentatge col·lectiu abans de l’11 de març.

Ens sumem a la vaga feminista del 8m

Un any més, a la XES volem mostrar tot el nostre suport a les reivindicacions de la vaga feminista del 8 de març i per això ens hem adherit al seu manifest i tancarem les nostres portes durant tot el dia.

Perquè volem reconèixer el paper de les dones per sostenir la societat i la vida al llarg de la història, volem que s’acabin les desigualtats i enderrocar el patriarcat (i el seu gran aliat, el capitalisme),  volem posar fi a totes les violències que ataquen les dones, volem respectar la diversitat sexual i de gènere, volem revaloritzar les tasques reproductives i que les cures estiguin al centre de la nostra vida i volem que l’Economia Solidària sigui feminista a la teoria i sobretot a la pràctica!

Us animem a llegar el manifest complert aquí.

Presentem La Coordi: Comerç Just i Finances Ètiques

El proper dijous 7 de març presentem La Coordi: Comerç Just i Finances Ètiques, una nova entitat que promou la justícia social, el comerç just i el finançament ètic i solidari, a la seu de la sòcia Alternativa 3 (Ctra. de Castellar, 526, Terrassa).

LaCoordi és l’evolució de la campanya Som Comerç Just i Banca Ètica que va néixer fa 20 anys sota el nom de la Festa del Comerç Just i que organitza cada any activitats per fomentar el Comerç Just al voltant del dia mundial, durant el mes de maig. Amb els anys, el projecte ha anat evolucionant incorporant el discurs de les Finances Ètiques i, més endavant, el de l’Economia Solidària. A la darrera assemblea de la XES del 28 de febrer, vam debatre i aprovar la nostra entrada a la coordinadora formada per SETEM CatalunyaOxfam IntermónAlternativa 3Fiare Catalunya i FETS-Finançament Ètic i Solidari.

LaCoordi és una plataforma única a Catalunya que busca consolidar el moviment del Comerç Just, les Finances Ètiques i l’Economia Social i Solidària des d’una perspectiva Nord/Sud per contribuir a la justícia social, la reducció de les desigualtats i el respecte pels drets humans, molt especialment els drets laborals i ambientals als països productors. Compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Diputació de Barcelona.

Aquest és el programa per a la presentació del 7 de març:

** L’acte és obert al públic, però cal inscripció prèvia enviant un correu electrònic a coordinacio@lacoordi.catUs hi esperem!

11:30h Benvinguda i tastet de Cafè de Comerç Just

12:00h – 12:45h Presentació de LaCoordi – Comerç Just i Finances Ètiques. Origen, novetats, sinèrgies i objectius.

 • Benvinguda per part de l’Ajuntament de Terrassa.
 • Manel Vila (Director General de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament)
 • Salvador Gausa (Director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona)
 • Representant de l’Ajuntament de Barcelona (per confirmar)
 • María Fernández (Presidenta de La Coordi i responsable de projectes d’Alternativa3)
 • Jeronimo Pruij (SPP Global – segell de petits productors)

12:45h – 13:45h Taula Rodona – Debat: “El rol del Comerç Just i les Finances Ètiques en la defensa i promoció dels Drets Humans, i de les dones productores del Sud Global”.

 • Jeronimo Pruij (SPP Global)
 • Nina González (Coordinadora de FETS-Finançament Ètic i Solidari)
 • Carme Gual (Directora de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament)
 • Marta Lozano (Directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo)
  Modera: Anna Bardolet (Responsable tècnica de La Coordi)

13:45h – 14:00h Cloenda i visita breu a Alternativa3.

Comunicat de suport a la vaga #21F

La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya ha decidit donar suport a la vaga i adherir-se a la convocatòria del proper del 21 de febrer en defensa de les llibertats i drets socials i laborals de la ciutadania.
 
Animem a la nostra bases social a sumar-se a la vaga i aturar l’economia productiva i de consum per manifestar el nostre rebuig a la judicialització de la llibertat d’expressió i l’exercici de la democràcia.
 
Les nostres oficines romandran tancades durant tot el dia.

Vols construir la nova Llei d’Economia Social? T’esperem a la sessió de treball

El Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya contempla com a acció destacada de l’actual legislatura l’elaboració de la Llei catalana de l’economia social i solidària.

Des de l’AESCAT, de la que formem part com a Xarxa d’Economia Solidària, volem ser propositius i en els propers mesos realitzarem un procés participatiu per construir de forma col·lectiva un document que marqui les bases d’aquesta futura Llei, assegurant el seu alineament amb un moviment divers amb uns principis i valors compartits.

Volem que aquest procés de reflexió ajudi a construir un consens entre les cinc organitzacions impulsores de l’AESCAT, per traslladar-lo als legisladors i impulsar un marc jurídic inspirador, valent i amb la mirada posada en els reptes que hem d’abordar com a societat.

Entre els mesos de febrer i juliol, tindran lloc diferents sessions de treball descentralitzades i internes per a cadascuna de les organitzacions impulsores de l’AESCAT per dialogar sobre les aportacions que volen fer a la llei. A la XES, la primera d’aquestes sessions tindrà lloc el proper 19 de febrer a les 16h al nostre local del carrer Bailén, 5 baixos. 

Us animem a participar-hi, venir i dir la vostra per fer una proposta col·lectiva que reflecteixi totes les visions i sensibilitats dins de l’economia solidària!