Desarrollo a escala humana

AUTOR

Manfred A. Max-Neef economista, xilè, és fundador executiu del Centre d’Alternatives per al Desenvolupament de Xile. Rector de la Universitat Bolivariana. En 1993 va rebre el premio Nobel Alternatiu d’Economia.

SINOPSIS

Ens trobem davant una cruïlla, i a pesar d’això la perplexitat enfront de la realitat de desigualtats i pobresa que ens embolica, després de dècades de pretès desenvolupament i progrés, sovint, ens paralitza.
Fins al moment la ciència econòmica ha estat concebuda com una força que, des de postures tecnocráticas i economicistas, s’ha imposat de forma hegemónica en la planificació social, sent en realitat únicament una mezcolanza de proposicions científiques, receptes tècniques, instruments analítics, idearis polítics i propaganda política

Manfred A. Max-Neef
 |  Preu:12 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:148

Praxis de la esperanza

AUTOR

Daniel Jover és soci-fundador de l’equip Promocions, membre del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, de l’Institut Paulo Freire i de la Xarxa d’Economia Solidària.

SINOPSIS

Aquest llibre és una reflexió des de l’experiència que planteja alternatives d’educació més enllà de l’escola, d’ocupació més enllà del treball assalariat i els canvis del mercat laboral. És altra forma d’emprendre en una economia social i solidària, camps del compromís de l’autor al llarg de trenta anys.
A manera d’assaig impressionista, i unint l’opció personal amb la professional, denuncia el fals dilema entre realitat i utopia, perquè les fronteres del possible es revelen noves dimensions de la realitat que no havíem sospitat.
És una aposta per a situar les polítiques d’educació i ocupació al servei dels drets humans i l’ètica de la igualtat.

Daniel Jover
 |  Preu:18 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:301

Economía solidaria

AUTOR

Caterine Galaz és doctora en Educació i Societat, màster en Educació, màster en Polítiques Socials i Gestió Local i llicenciada en Comunicació Social.
Rodrigo Prieto Droguillas és doctor i màster en Psicologia Social (UAB), llicenciat en Comunicació Social i periodista.

SINOPSIS

En un món travessat per l’individualisme, la lògica del lucre i l’obtenció del màxim benefici al menor cost possible, reflexionar i somiar amb una economia solidària no només és necessari sinó urgent.
Sobre aquesta base, Caterine Galaz i Rodrigo Prieto reflexionen i qüestionen els mecanismes en els quals es fonamenta el capitalisme neoliberal imperant, i els seus efectes sobre l’entramat social i la subjectivitat.

Caterine Galaz y Rodrigo Prieto
 |  Preu:8 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:101

La dimensión cooperativa

AUTOR

Jordi Garcia i Jordi Via són cooperativistes i membres de la Xarxa d’Economia Solidària.
Lluis M. Xirinacs és doctor en filosofia i investigador sobre el pensament global.

SINOPSIS

A hores d’ara està clar que els dos grans paradigmes que van regir les economies occidentals del segle XX, el keynesianisme i el neoliberalisme, ja no serveixen per a inspirar el nou segle que hem començat.
És necessari reinventar l’economia i, per tant, una de les seves cèl·lules bàsiques, l’empresa, empantanada en una organització jeràrquica del treball, una relació merament egoista amb la societat i una percepció ultracompetitiva del món dels negocis. Enfront d’aquesta situació, neixen per onsevulla brots d’una nova forma de fer empresa al servei de les persones. Aquests brots pertanyen sovint a una espècie molt arrelada, que s’ha mostrat particularment resistent als embats del capitalisme: la cooperativa.

Jordi Garcia, Jordi Via i Lluis M. Xirinacs
 |  Preu:16 | 
Editorial:Icària/Nordan | 
Pàgines:239

Reconsiderar la riqueza y el empleo

AUTOR

Patrick Viveret és conseller refrendatari en el tribunal de Comptes de França.
Promocions està format per Emeterio Frago, Daniel Jover, Víctor Manuel López y Guillermo Mora, són els seus socis fundadors. Són experts en consultoria i gestió de projectes.

SINOPSIS

Vivim en un període de creixement i, no obstant això, d’una banda produïm cada vegada més riqueses i per un altre el nombre de pobres no disminuïx, el treball es fa precari, els salaris es congelen, el medi ambient es degrada i les tensions socials amb la inseguretat s’agreugen. Perquè es dóna aquest desequilibri entre la realitat que percebem i els nostres principals termòmetres econòmics, especialment el PIB i el sacrosanto creixement? Perquè la nostra avaluació de la riquesa fundada únicament sobre la base dels indicadors monetaris no tenen en compte ni l’àmbit social ni l’ambiental.

Patrick Viveret y Promocions
 |  Preu:15 | 
Editorial:Icària/Nordan | 
Pàgines:256

Humanizar lo infrahumano

AUTOR

Marcos Arruda és llicenciat en Ciències Econòmiques, doctorat en Economia i Educació. És coordinador de PACS (Institut de Polítiques Alternatives per al Con Sud), i un dels fundadors del Fòrum Social Mundial i de la Xarxa Global de Socieconomía Solidadria. És soci fundador de l’Institut Cajamar i participa en la coordinació del Moviment Jubileu Sud, que va promoure els Plesbicitos sobri la Deute i sobre el ALCA.

SINOPSIS

Humanizar lo infrahumano és la primera obra d’una trilogia que té com eix central el sentit ontològic del ser humà en el context social i psicològic de la crisi civilizatoria que viu la humanitat, en aquest cas des del vessant filosòfic. Més tard s’abordarà l’econòmica i l’educativa.
En aquest llibre s’intenta trobar respostes a interrogants sobre la naturalesa de la humanitat.

Marcos Arruda
 |  Preu:14 | 
Editorial:Icària/Nordan | 
Pàgines:184