ENQUESTA ECONOMIES FEMINISTES

""
1
Assistents
Assistents < 30 anys
dones
homes
total
Assistents > 30 anys
dones
homes
total
Nº Intervencions
dones
homes
total
Repartiment de tasques
Proposta d’ordre dia
dones
homes
total
Prendre acta
dones
homes
total
Facilitació
dones
homes
total
Moderació
dones
homes
total
Cura de l’espai (aigües, bolis…)
dones
homes
total
Assumeix execució acords
dones
homes
total
Altres
dones
homes
total
Tipus d'intervencions
Llenguatge utilitzat
femení
masculí
genèric
Informativa
dones
homes
total
Propositiva
dones
homes
total
Presa de decisió
dones
homes
total
Mediadora
dones
homes
total
Repetitiva/Insistent
dones
homes
total
Autoritària
dones
homes
total
Èmfasi en l’acord
dones
homes
total
Èmfasi en el desacord
dones
homes
total
Expressió de sentiments
dones
homes
total
Renúncia al torn de paraula
dones
homes
total
Actituds
Interrupcions
dones
homes
total
Acaparar torn de paraula
dones
homes
total
Pixades fora de test
dones
homes
total
Polemitzar
dones
homes
total
Reconèixer l’altre
dones
homes
total
Escolta activa
dones
homes
total
Salts torns de paraula
dones
homes
total
Renúncia al torn de paraula
dones
homes
total
Continguts
Els diagnòstics sobre la realitat tractada tenen en compte específicament la perspectiva de gènere
DiagnòsticsEls diagnòstics sobre la realitat tractada tenen en compte específicament la perspectiva de gènere
0 /
Les iniciatives que es plantegen fomenten la igualtat de gènere
Iniciativesmore details
0 /
Previous
Next
powered by FormCraft