Presentació dels treballs del Postgrau d’ESS

El passat 24 d’abril es va dur a terme la presentació dels primers treballs de l’alumnat del Postgrau Economia Social i Solidària – Estudis Europeus (www.formacio.coop) que hem impulsat els darres mesos. El mateix alumnat, després d’una posada en comú prèvia, va seleccionar exposar tres de projectes davant del públic convidat -gent d’organitzacions de l’ESS- per rebre un retorn que els permetés millorar-los. Aquest “seminari de recerca” va ser una oportunitat excel·lent per calibrar per on van els interessos de les pròximes generacions protagonistes de l’economia solidària catalana i alhora per fer autocrítica del moviment actual.

Els tres temes que es van exposar van girar al voltant de l’economia solidària en relació a l’economia feminista, la mirada comunitària o les migracions. En els tres casos, l’alumnat va analitzar el context actual i va apuntar els principals punts febles que l’ESS hauria d’abordar per evolucionar i adaptar-se a les necessitats actuals, per ser així realment una economia al servei de totes les persones. Altres temes treballats per l’alumnat del curs són les llars cooperatives per a dones supervivents a la violència masclista, el desenvolupament local-rural, la intercooperació i les estratègies público-cooperatives, la cultura cooperativa, els nous mutualismes, les cooperatives i les TIC i els nous formats cooperatius per al consum agroecològic.

Al final de la formació, podrem veure els resultats de tots aquests treballs de recerca que estem segures que enriquiran l’ESS al nostre país.