Més sòcies i més xarxes locals: consulteu la memòria 2016 de la XES

Ja tenim a punt la memòria d’activitats de la XES d’aquest 2016! La podeu trobar penjada a l’apartat de transparència del web i també podeu consultar-la aquí.

A la memòria hi trobareu tota la informació sobre qui som, què fem i com ens organitzem en comissions de treball. S’hi desglossen tots els projectes i iniciatives que vam endegar l’any passat, com la Xescotada, l’assemblea del 21 de desembre, la I Escola d’Estiu de l’Economia Solidària, que va debatre i reflexionar sobre cap a on ha d’avançar el sector, la 8a campanya de Balanç Social #Ensenyaelcor, la presentació del 2n informe sobre l’estat del mercat social català o la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), que va aplegar 120 entitats i empreses, 190 expositores i més de 21.000 persones visitants. També el fet que el 2016 ha nascut una nova comissió a la XES, la comissió de Facilitació i cures.

En l’apartat de transparència, la memòria detalla la procedència dels ingressos i despeses i les partides a les quals es destinen les inversions anuals. També explica que tanquem el 2016 amb 183 entitats sòcies i 109 persones sòcies individuals, un 23% i un 8% més que el 2015, respectivament, i que durant l’any passat es van constituir formalment 8 noves xarxes locals: Baix Llobregat, Barcelonès Nord, Sabadell, Sant Andreu, Sant Cugat, Sants, Terrassa i Mataró. En l’àmbit de comunicació, el web de la XES ha rebut un 16% més de visites, s’ha arribat al miler de persones subscrites al butlletí i les xarxes socials no han parat de créixer: la pàgina oficial de Facebook de la XES ha augmentat d’un 28% el nombre de seguidors, mentre que el canal de Twitter ha incrementat un 20% el seu abast.