La Comissió de Cures organitza diverses càpsules formatives sobre participació, poder i masculinitat a la XES

La Comissió de Facilitació i Cures organitza entre els mesos de novembre i febrer diverses trobades i càpsules formatives adreçades exclusivament a organitzacions i persones sòcies de la XES per donar resposta a diverses inquietuds plantejades en el sí de l’organització relatives a la participació. Les sessions, que són totalment gratuïtes, plantegen qüestions com ara la participació femenina dins la XES, el paper de les noves masculinitats, el poder i les cures com a manera de posar la vida al centre. La primera trobada tindrà lloc el proper 22 de novembre.

Per tal de facilitar millor l’organització, demanem fer inscripció a través del següent enllaç: https://goo.gl/forms/FmyazSVvkJWz6ptb2 Les inscripcions es tancaran una setmana abans de cada activitat.

En cas que hi hagi demanda, organitzarem canguratge durant les sessions. En cas que us interessi, cal que ho feu constar en la inscripció.

Aquí podeu veure el programa complet de sessions:

 

Trobada

Com fomentem la participació femenina a la XES? Trobada de dones lbtiq i cis.

Malgrat en les entitats d’economia social i solidària la majoria de treballadores som dones, aquesta proporció no es correspon amb la baixa presència de dones en els òrgans de govern i de representació de la XES.

Proposem una trobada no mixta per parlar plegades sobre com participem a la XES i trobar maneres per facilitar la nostra presència a la xarxa.

Dates i horari: 22 de novembre de 18 a 21h (si véns, porta alguna cosa de pica-pica per a compartir)

 

Càpsules formatives

Noves masculinitats en espais participatius

Dates i horari : 20 de desembre de 18h a 20h | Facilita: A granel. Taller no-mixt.

Les dinàmiques participatives dins de les entitats, xarxes i altres espais de trobada son cada cop més comunes i acceptades. Però encara que aquestes estiguin obertes a totes, la mera presència de persones que representin a diversos col·lectius no assegura una participació oberta. Si s’observa, no totes les persones en una assemblea o reunió participen de la mateixa manera, ni les opinions de cada una d’elles són valorades de la mateixa manera. En aquest taller, adreçat a homes, veurem quines postures i dinàmiques es creen i consoliden, sovint de forma imperceptible o fins i tot acceptada. I també veurem com tendir cap a una participació més equitativa que porti a un enriquiment de l’intercanvi amb l’aportació de les diferents informacions i punts de vista, per millorar els resultats de les entitats, xarxes i altres espais de trobada. Recordeu que el taller està adreçat només a homes.

Nosaltres i el poder.

Dates: 30 de gener del 2018 de 18 a 20h | Faciliten: Bàrbara Rabinad i Joana Conill. Taller mixt.

El poder és la capacitat humana de fer coses. Ens fa por parlar de poder? Existeix una bona manera d’ocupar el poder? La busquem? Què ens pot ajudar a utilitzar el nostre poder amb cura sense fer mal als altres? I si no ocupem el nostre poder, sabem què passa?

Cures i altres malabars

Dates: 12 de febrer del 2018 de 18h a 20h | Facilita: Matriu. Taller mixt.

Posar les vides al centre implica resignificar com ens cuidem: què vol dir cuidar, cuidar-nos, cuidar-se a la XES? De quines cures volem tenir cura als espais de la XES? I amb quins mecanismes i recursos les garantim?

Gènere i participació

Dates: 6 de febrer del 2018 de 18h a 20h | Facilita: NUS. Taller mixt.

He sentit que em costava participar en un espai on la majoria eren de l’altre gènere? O que el meu estil comunicatiu estava poc valorat? El gènere afecta a com i quan participem? Hi parem atenció? Quins reptes suposa el gènere per a la participació a la XES? Quines eines podem usar per a facilitar la participació des de la perspectiva de gènere?