Retorn sessió intercooperació #FESC2017: ‘Com incorporem pràctiques transformadores a les nostres organitzacions?’

El passat 20 d’octubre va tenir lloc la trobada d’intercooperació que tradicionalment precedeix la inauguració de la FESC.  Enguany vam voler dedicar la sessió a obrir un espai d’intercanvi i aprenentatge mutu en qüestions relatives als reptes organitzatius que afrontem les iniciatives d’Economia Solidària. Per a això, vam co-organitzar la sessió la comissió d’intercooperació de la XES, Pam a Pam i Coòpolis.

L’objectiu de la sessió va ser facilitar l’intercanvi de pràctiques transformadores, així com compartir els processos duts a terme per poder-les implementar. Es va obrir un espai on compartir les dificultats i neguits que afrontem les organitzacions en el nostre dia a dia, així com les estratègies que desenvolupem per millorar el nostre funcionament i esdevenir més sostenibles a nivell intern. La sessió s’inicià amb una dinàmica de coneixença i prosseguí amb treball en grups al voltant de tres àmbits, on es presentaven experiències inspiradores i s’obria una ronda d’intercanvi.

> Grup 1: Apoderament dins les nostres iniciatives. Estratègies desenvolupades per facilitar a les persones i els col·lectiu les eines i els mitjans necessaris per tenir més poder i capacitat de decisió tant en els àmbits més tècnics i complexos de l’activitat que desenvolupen, així com en relació a la cultura i coneixement de la pròpia organització, en matèria de transparència i representació. Inclou també el retorn social a la comunitat.
> Grup 2: Organització dels treballs i del temps. Estratègies que possibilitin d’autoorganitzar les hores de treball, facilitats per a la conciliació de la vida professional i la vida privada, així com s’estan abordant les responsabilitats i necessitats de cura i autocura de les persones sòcies i treballadores a les organitzacions.
> Grup 3: Factor humà. Pràctiques que, de manera formal i informal, es desenvolupen dins de les entitats per treballar qüestions com la gestió del poder i les emocions, la prevenció i resolució del conflictes, l’estrès, la motivació, la cohesió de grup o la confiança.

A través de la sessió, així com del document de retorn, es vol contribuir a generar un coneixement col·lectiu al voltant de pràctiques internes que contribueixin a posar la vida en el centre, ens ajudin a millorar el nostre funcionament  i la nostra sostenibilitat.

Podeu descarregar el document de retorn de la sessió aquí.