L’Assemblea General de la XES aprova un augment de quotes per a persones i organitzacions sòcies

L’Assemblea General de la Xarxa d’Economia Solidària va aprovar el passat 10 de març un augment de les quotes de persones i organitzacions sòcies de la xarxa. Les quotes no s’han incrementat des del 2011 i l’assemblea ha considerat que cal actualitzar l’import per poder donar continuïtat a la feina de les diferents comissions de treball i garantir la independència de la XES garantint més recursos propis. El 67% de les organitzacions sòcies s’havien mostrat favorables a actualitzar la seva quota a l’enquesta de valoració de 2017.

Així doncs, per aquest 2018 les quotes de les sòcies individuals passaran de 30 a 35 euros anuals. En el cas de les organitzacions la quota es calcularà en funció del nivell d’ingressos anuals i el número de persones treballadores. L’actualització de les quotes es farà de forma progressiva fins al 2020 i l’increment per aquest 2018 no podrà superar el 30% del que es pagava l’any anterior. En termes generals, la quota mínima s’estableix entre 150 i 750 euros per any. En aquest enllaç trobareu la documentació presentada i aprovada per l’assemblea. En cas de dubte, podeu contactar amb administracio@xes.cat.

Durant l’assemblea també es van presentar i aprovar els plans de treball de les diferents comissions de la XES i es va ratificar l’adhesió d’aquestes 12 noves organitzacions sòcies.

Gràcies a totes les persones i entitats que vau participar a l’assemblea! Us deixem l’àlbum de fotogràfies amb els millors moments de la jornada!