Autoria: Opmeer Reports / OikoCrèdit.

Manifest ‘Posa el filtre lila: per la igualtat, tria comerç just’

Impulsem, com a membres de LaCoordi (nova coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques de Catalunya), el manifest 2019 per la XX campanya Som Comerç Just i Banca Ètica.

La pobresa global té rostre de dona. Tot i els progressos en la lluita vers la igualtat de gènere de les últimes dècades, les dones segueixen patint les conseqüències del sistema patriarcal i del capitalisme neoliberal. Les dones són les principals responsables de les feines reproductives no remunerades (treball domèstic, de cures, etc.), i segueixen tenint menys representació en el mercat laboral. Treballen en sectors i ocupacions precaritzats amb salaris més baixos i condicions laborals menys estables. La bretxa salarial de gènere a nivell mundial és del 23% i 330 milions de dones i nenes viuen en condicions d’extrema pobresa.

A les cadenes de subministrament globals, en diferents sectors, des del tèxtil a l’electrònica, es donen vulneracions sistemàtiques dels drets de les persones treballadores, amb salaris que no permeten una vida digna, jornades laborals excessives i en moltes ocasions hores extres obligatòries, entorns de treball perillosos amb exposició a productes tòxics, assetjament i violència.

La desigualtat econòmica i la desigualtat de gènere son fenòmens complexes i globals, que ens afecten a totes de diferents maneres i en diferents nivells. A Catalunya també existeix la bretxa salarial, suposant una mitjana d’ingressos de 5.500€ menys a l’any.

El comerç internacional fomenta i consolida aquestes desigualtats i les injustícies vers les dones. Des de les alternatives econòmiques com el Comerç Just, les Finances Ètiques i l’Economia Social i Solidària, per tant, no lluitem només per reduir les distàncies entre ciutadania del Nord i ciutadania del Sud global, sinó que lluitem per una justícia social equitativa.

Amb el nostre consum quotidià estem potenciant un tipus d’economia o una altra. Beure un cafè o menjar una xocolata produïts amb criteris de comerç just significa apostar per models econòmics que són equitatius i sostenibles socialment i mediambientalment. Triar comerç just i economia social i solidària significa participar en models econòmics que respecten la igualtat de gènere laboral, la presa de decisions equitativa i igualitària, a més del respecte per la sostenibilitat ambiental.

Des d’aquesta campanya incorporem una mirada feminista i promovem la participació, l’apoderament i el protagonisme de totes les dones a través del foment del comerç just i les finances ètiques. Volem donar visibilitat a les bones pràctiques coresponsabilitzadores que s’estan produint a l’Economia Social i Solidària.

Comerç Just significa igualtat de sou per les dones per la mateixa feina i remuneració justa en tots els casos. Comerç Just significa accés a la propietat de la terra. Comerç Just significa apoderament polític i social a traves de la participació democràtica i en la presa de decisions en les cooperatives. Comerç Just significa accés a l’educació. Comerç Just significa desafiar els estereotips i les convencions socials tradicionals.

Les Finances Ètiques busquen que els diners que dipositem en elles puguin ser una eina útil per al desenvolupament de la societat gràcies a l’afavoriment de projectes amb un alt contingut social, mediambiental, cultural, educatiu, democràtic, etc. Des de les finances ètiques i solidàries es posa la vida al centre i no el capital, i es recullen principis i valors del feminisme, l’enxarxament i la construcció del mercat social. És per això que les Finances Ètiques inverteixen en iniciatives de Comerç Just i d’Economia Solidària, tancant el cercle que comença quan dipositem els nostres estalvis en una entitat financera ètica o consumim un producte de Comerç Just.

Promovem la justícia social, econòmica i mediambiental i això es concreta en unes pràctiques comercials que garanteixen l’equitat de gènere, la justícia i la igualtat en totes les fases de producció i comercialització. Triar el Comerç Just, les Finances Ètiques i l’Economia Social i Solidària és també triar per acabar amb la desigualtat de gènere.

POSA EL FILTRE LILA! Per la igualtat, tria Comerç Just

Adhereix-te a la campanya i organitza actes al teu municipi aquí.