xescotada 2019

Comiats i benvingudes a la Junta de la XES

A la darrera Assemblea General Ordinària -la XEScotada 2019– que vam celebrar el passat dissabte 23 de març a El Prat de Llobregat, es va dur a terme la renovació de quatre membres de la Junta de la xarxa, que se sumaran a la Comissió Permanent formada per altres membres de la XES.

Vam acomiadar, agraint tota la feina feta durant aquests anys no només com a Junta o Comissió Permanent, si no des de comissions i espais diversos de la XES, en Josep Maria – Txé Gasch Hurios, representant del Col·lectiu Ronda, l’Alfonso Bolado, representant d’Arç Cooperativa, en Mario Santos, representant d’Altermercat/ Alterevents i en Fernando Paniagua de la Cruz, representant de les sòcies inviduals.

Tot seguit, vam aprovar la incorporació de quatre noves membres, a qui donem la benvinguda:

Núria Alonso, representant de Colectic, un projecte cooperatiu sense ànim  de lucre que treballa per la inclusió, l’autonomia i l’apoderament de les persones i les comunitats als àmbits social, laboral i tecnològic; tot entenent i utilitzant la tecnologia com una eina de participació i transformació social:  facilitadora i possibilitadora per l’autonomia de les  persones. Per això treballen  per afavorir l’accés universal a les TIC capacitant i acompanyant col·lectius i organitzacions socials i de l’economia social i solidària. A Colectic consideren que el model tecnològic actual és privatiu i es regeix per lògiques capitalistes. Per això aposten per una ciutadania creadora i no només consumidora de tecnologia, capaç de donar resposta a les seves pròpies necessitats i motivacions. En aquest sentit, promouen l’ús del programari i maquinari lliure, perquè la tecnologia ha de ser un bé comú garantit i no excloent en la societat del coneixement.

Xavi Teis, representant de Coop57, una cooperativa de serveis financers ètics  i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat. La seva funció principal és el finançament de projectes d’economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar l’estalvi de la societat civil per poder canalitzar-lo cap al finançament d’entitats de l’economia social i solidària.

Jordi Rojas, represenant d’Opcions, una cooperativa sense ànim de lucre que treballen per impulsar el consum conscient i facilitar-ne l’accés a la ciutadania. Construeixen comunitat, aposten per projectes cooperatius i són punt de  trobada entre persones consumidores i empreses de l’economia social i solidària. Ofereixen informació i avantatges de consum en diferents cooperatives i entitats de l’ESS, ien gestionen els canvis, amb l’objectiu d’ampliar l’espai del mercat social.

Jordi Garcia, soci individual: cooperativista a l’Apòstrof i soci també d’altres entitats de  l’economia social i solidària. Ha participat a la XES des de la seva fundació i ha escrit articles i llibres sobre economia solidària i alternatives socials. Es va presentar com a candidat a la comissió permanent afirmant “penso que puc aportar, però també sé que aprendre molt de tots vosaltres”.

A banda de la renovació dels càrrecs, durant l’assemblea també es van aprovar els nous plans de treball de les comissions i el pressupost d’enguany. I, per acabar, vam gaudir d’una fantástica calçotada organitzada per la XES Baix Llobregat!