Acomiadem l’abril amb cinc noves sòcies

Aquest mes d’abril passem pàgina del calendari amb cinc noves sòcies. Benvingudes totes!

El Tinglado és un col·lectiu d’arquitectes, i alhora amigues, que treballen temes d’investigació i projectes d’arquitectura i urbanisme amb perspectiva de transformació social. Desenvolupen projectes que entenen la transformació de l’hàbitat des de la sostenibilitat ambiental, social i cultural. Aposten per l’anàlisi crític i transdisciplinari de la realitat, el vincle amb la comunitat local, les metodologies participatives, i solucions de proximitat. El projectes està basat al barri de Sants de Barcelona

La Troca (Associació educativa i cultural FORMES) és, des del 2015, una Escola Comunitària de Formació Permanent ubicada a la Lleialtat Santsenca del barri de Sants, Barcelona. La Troca vol donar resposta a les necessitats formatives de joves i adultes per desenvolupar-se com a persones autònomes i crítiques en tots els àmbits de la vida. L’equip de l’associació és multidisciplinari, amb persones de trajectòries acadèmiques i professionals variades (educació de persones joves i adultes, formació de persones immigrades, treball comunitari, activisme feminista, pedagogia participativa i alliberadora…).

La Taula Eix Pere IV és una plataforma ciutadana formada per veïns i veïnes, col·lectius i cooperatives dels barris del Poblenou aplegades amb l’objectiu d’impulsar la reactivació social, cultural i econòmica de l’eix Pere IV. Des del 2014, pretén afrontar l’abandonament i degradació de les zones industrials del Poblenou fruit de l’especulació urbanística patida durant les darreres dècades. La Taula ha organitzat jornades sobre urbanisme i múltiples iniciatives amb entitats i projectes de l’ESS, així com un procés de participació ciutadana per apropar i fer partícip al veïnat en la co-producció de les línies per a desenvolupar l’eix Pere IV.

Kedu és una cooperativa que treballa per a la tecnologia cooperativa. Proporcionen solucions tecnològiques obertes amb la visió de millorar el món a través de la tecnologia. Ofereixen software relacionat amb tecnologies com PHP, Java, Angular, .NET, lonic o WordPress i també infraestructures (servidors, manteniment, seguiment, integració contínua, etc.) relacionades amb GNU/Linux, Docker, Devops, Jenkins, Zabbix o Redmine. Fan servir tecnologies de codi obert, bones pràctiques i nous enfocaments com ara devops.

Incoop és una cooperativa de treball i de consum sense ànim de lucre i amb més de 28 anys d’experiència, que té per missió generar, dissenyar, gestionar i desenvolupar projectes i serveis educatius, culturals i socials, acompanyant i assessorant entitats, col·lectius i persones, generant espais que contribueixen al seu creixement, durant tot el cicle de vida, contribuint a la transformació social. Ofereixen serveis destinats des de la petita infància fins a la gent gran: gestió de serveis i cases de colònies, gestió laboral, consultoria i assessorament, formació, serveis a socis i elaboració de projectes, entre d’altres.