assemblea general extraordinària cotubre 2019

L’Assemblea General Extraordinària aprova part de les bases per la futura Llei d’Economia Social i Solidària a Catalunya

L’Assemblea General Extraordinària de la Xarxa d’Economia Solidària ha aprovat un text que servirà per impulsar un marc normatiu que reconegui l’economia social i solidària i la seva voluntat transformadora de l’economia.

Aquesta tarda hem celebrat una Assemblea General Extraordinària a l’espai BiciHub, de la nostra sòcia Biciclot, al barri del Poblenou de Barcelona. L’objectiu de l’assemblea era debatre i aprovar un document amb les bases de la futura Llei d’Economia Social i Solidària a Catalunya. Es tracta d’un document per a establir els acords mínims comuns entre les diferents famílies de l’AESCAT previ a iniciar el formulat i articulat de la llei. D’aquesta manera, el text aprovat per l’assemblea serà el que la XES proposarà properament a la junta directiva de l’AESCAT per consensuar amb les altres organitzacions que en formen part i fer una proposta col·lectiva, que reflecteixi totes les visions i sensibilitats dins de l’economia solidària. De tota manera, per donar continuitat a la tasca d’avui es convocarà una permanent ampliada per acabar de definir els punts que han quedat perndents a la jornada d’avui.

Recordem que el Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya contempla com a acció destacada de l’actual legislatura l’elaboració de la Llei catalana de l’economia social i solidària. En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya va emplaçar els actors que formen part de l’AESCAT a participar en l’articulació de la futura Llei d’Economia Social i Solidària a Catalunya. Aquest procés es va posar en marxa el gener i és l’inici del camí cap a un marc de reconeixement jurídic i polític de l’ESS al nostre país.

A l’assemblea general extraordinària hem partit d’un document provisional que ha estat treballat al llarg dels darrers mesos per un grup de treball de llei de la XES, creat amb aquest objectiu. Tant aquest grup de treball com les sòcies i la comissió permanent de la XES han incorporat esmenes al text inicialment proposat; de manera que durant la reunió s’ha pogut incidir directament en les esmenes concretes.

En aquesta mateixa assemblea també s’han ratificat les 24 noves entitats sòcies que s’han incorporat a la XES des de l’assemblea general que es fa fer al maig amb la Xescotada 2019. Ara mateix, ja som més de 400 entitats i persones sòcies!