decidim XES

Definim juntes el Pla d’Acció de l’ESS davant la crisi

El context generat per la COVID19 ens ha obligat, com a XES, a replantejar les nostres activitats i enfocament estratègic pel 2020, amb afectacions que creiem que aniran més enllà de l’any en curs. Aquest replantejament l’hem hagut de fer en dues direccions:

1. El Pla d’Acció de l’ESS davant la crisi

Per un costat, hem creat un grup de treball de Pla d’Acció que ha dinamitzat una reflexió estratègica des de totes les comissions de treball, xarxes sectorials i xarxes locals de la base social de la xarxa. Aquesta Pla d’Acció ha derivat en un marc de treball amb tres branques. Una dirigida a les administracions, que ja estem fent arribar a diferents partits polítics, Generalitat, ajuntaments, etc. Una segona branca, encara en elaboració, dirigida a la ciutadania en general. I una tercera branca, que inclou totes les accions a impulsar des del propi moviment de l’ESS, i que és el que volem compartir amb aquest butlletí extraordinari.

Creiem que és un moment clau, per estar unides i remar juntes, de treballar un full de ruta amb uns objectius compartits, i és per això que us animem a participar al procés de priorització d’accions a través de la plataforma en línia Decidim, on hem penjat totes les accions que creiem que s’haurien d’impulsar des del moviment de l’ESS. En aquest enllaç teniu un petit tutorial on us expliquem com funciona la plataforma Decidim. Aquest és l’enllaç on trobareu el Pla d’Acció i totes les seves accions descrites:

https://decidim.xes.cat/assemblies/covid19

Teniu fins el dia 12 de juny per participar, votant accions, així com adherint-vos per participar-hi!

2. Redefinició del pressupost i redistribució interna de recursos

D’altra banda, donada la incertesa del context -i en especial d’alguns dels ingressos previstos- hem fet un ajustament del pressupost i de les dedicacions de l’equip tècnic a la baixa, així com una redistribució interna per reforçar alguns àmbits de treball que es deriven del Pla d’Acció, com són la incidència política, la comunicació, la intercooperació i l’articulació territorial. En aquest document us ho expliquem breument.