Habitatge cooperatiu assequible

Fem assequible l’habitatge cooperatiu

La Sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús impulsa una nova campanya adreçada a diferents administracions públiques a nivell local, nacional i estatal, per reclamar mesures que afavoreixin l’assequibilitat de l’habitatge cooperatiu i que aquest tingui un paper clau en la fase de reconstrucció social dels propers mesos i anys.

Aquest model d’habitatge comunitari, estable i no especulatiu que s’està obrint pas a Catalunya es troba amb dificultats d’accés a finançament i de cost econòmic dels projectes. D’altra banda, la crisi derivada de la Covid-19 ha accentuat encara més la vulnerabilitat de bona part de la població que no té garantides les necessitats més bàsiques, com és el dret a un habitatge digne i assequible. Davant d’aquesta realitat, cal reorientar el model socioeconòmic cap a criteris de major equitat social i sostenibilitat: l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús no només és un instrument per generar habitatge assequible a llarg termini i evitar l’especulació, sinó que també és una aposta per l’economia social i solidària, amb molt potencial per crear molta ocupació tant en la fase de promoció com en la provisió de béns i serveis vinculats a l’habitatge.

Des de la XES volem que l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús esdevingui una veritable opció d’habitatge assequible i estable per a les classes populars del país però, per aconseguir-ho, cal enfortir la col·laboració amb sector públic amb ajuts econòmics específics i facilitats per accedir al finançament, entre d’altres mesures.

Dona-hi  suport!

Per aquest motiu engeguem aquesta campanya on ens agradaria aconseguir el màxim de suports possibles, tant individuals com col·lectius. Hem classificat les mesures que reclamem en quatre grups: ajuts a les cooperatives i a les persones sòcies, millora de la fiscalitat, millora del finançament i millora de les garanties públiques per a l’accés al finançament. Fes un cop d’ull a la proposta més detallada, adhereix-t’hi i ajuda’ns a difondre-la per arribar més lluny!