Coop d'Era

Noves sòcies d’hivern

En el darrer mes d’aquest 2020, donem la benvinguda a 4 noves sòcies a la xarxa!

Insta-Serveis Juridics Ambientals és un equip pluridisciplinar especialitzat en dret ambiental, que integra coneixements jurídics i ambientals per oferir serveis a mida, i treballa conjuntament per la sostenibilitat a partir del domini de les eines jurídiques. S’organitzem en tres àrees per oferir serveis d’assessorament jurídic ambiental, compliment legal, defensa ambiental del territori, formació, peritatges ambientals, mediació en conflictes ambientals i recerca i innovació en dret ambiental i sostenibilitat.

Coop d’Era és una cooperativa que treballa per una arquitectura propera com a eina de transformació social, el projecte neix  l’any 2018 a les muntanyes del Pallars, impulsat  per un equip d’arquitectes i arquitectes tècniques. Fan rehabilitació d’edificis i adaptació a nous usos, disseny i construcció d’edificis sostenibles, dinamització de processos d’anàlisi i disseny participatius, investigació, organització de tallers de construcció i acompanyament de processos creatius i assessorament tècnic.

Associació Col·lectiva Audiovisual per a la Transformació Social (A.C.A.T.S.) és una associació audiovisual sense ànim de lucre creada l’any 2018. Té com a objectius  realitzar i distribuir creacions audiovisuals amb finalitats socials i culturals, promoure i acompanyar persones i entitats que pretenguin desenvolupar projectes audiovisuals amb propòsits socials i culturals, exhibir i promoure projeccions públiques al voltant de les creacions audiovisuals realitzades i crear d’espais de formació al voltant de la realització audiovisual de caire social. I tot això ho fa mitjançant la creació i distribució de produccions audiovisuals pròpies, l’assessorament a creacions  externes, la formació, l’exhibició i promoció de projeccions i el doblatge i subtitulació d’obres.

Resilience Earth és una cooperativa sense ànim de lucre, de gestió del canvi que aposta per la resiliència comunitària, el disseny regeneratiu i l’economia social i solidària com a eines fonamentals per a la transformació social, ecològica i econòmica. Ofereix diversos serveis com el disseny, planificació i avaluació; la facilitació i formació; o la innovació i recerca.  Treballen amb més de 20 organitzacions locals i internacionals, han acompanyat més de 75 projectes, comunitats, municipis i institucions que volen fer front als reptes que planteja el present, d’una manera positiva, creativa, engrescadora i sostenible en el temps.