Una XES més feminista: el protocol davant d’assetjaments entra en vigor

El passat 3 de desembre vam celebrar l’Assemblea General Extraordinària que tenia com a eix central la presentació, debat i aprovació del Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat i expressió de gènere, o de preferència sexual de la XES, que va entrar en vigor l’ 1 de gener de 2021.

Des d’aleshores, totes les entitats que vulguin ser sòcies de la XES hauran d’adherir-se a aquest protocol i acceptar i aplicar els principis que el regeixen. Per a les entitats que ja sou sòcies aquest any 2021 serà de transició. Teniu tot l’any per fer una de les dues opcions:

1. Adherir-vos al protocol de la XES. L’adhesió implica que cada entitat es compromet a treballar en favor de la prevenció i a crear i legitimar els espais necessaris per tractar qualsevol situació d’assetjament que es pugui produir.

2. Aprovar un protocol propi que tingui els requisits mínims que estableix el Protocol de la XES en matèria de prevenció i d’actuació davant d’un cas d’assetjament.

L’única manera d’avançar en l’eradicació de les violències masclistes, i en concret de les diferents formes d’assetjament, a les nostres organitzacions, passa per una implicació col·lectiva, orientada a desmuntar els fonaments de les relacions de poder del sistema sexe-gènere, des de la sensibilització i educació de totes les persones que hi formen part, garantint l’existència de mecanismes de prevenció, d’actuació i de suport mutu, així com el compromís ferm, basat en fets i mesures concretes, per posar fi a la normalització, a la complicitat i al silenci. Aquest protocol vol esdevenir una eina concreta que, d’una banda, estableixi mesures preventives per tal d’evitar qualsevol situació d’assetjament dins la XES, tant en els espais participats –comissions, sectorials, xarxes locals, Permanent, etc.- com en les entitats que en són sòcies, tot contemplant accions de sensibilització i de formació; i d’altra banda, proporcioni elements que facilitin la identificació de pràctiques precursores o constitutives d’assetjament, per tal de poder abordar-les de forma immediata i efectiva, alhora que estableixi un procediment estandarditzat per donar curs a denúncies d’assetjament i garanteixi una resolució que situï en el centre la reparació de la persona o persones que han patit assetjament i la responsabilitat col·lectiva en l’eradicació

Durant el propers dies, llançarem una campanya per facilitar tot el procés d’adhesió, però ja podeu fer un cop d’ull al nou espai web que hem habilitat amb aquest objectiu.

 

Sobre el procés d’aprovació

Per primera vegada l’Assemblea es va produir a través de mitjans virtuals gràcies a la implantació del Decidim com a eina de participació i al desenvolupament del Big Blue Button dins del PlataformESS, la plataforma que engloba eines de codi obert i que vam impulsar a partir de la Tardor Transformadora conjuntament amb La Fede.cat, Cultura21 (Fira Literal), el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya (el seu projecte CDR–Caixa de Ressonància) amb la gestió tècnica d’eXO.

Tot i el nou format, com és habitual vam iniciar l’Assemblea votant ratificació de la incorporació de les noves entitats sòcies. En aquest cas, les 32 que es van portar a votació van sortir ratificades. Després de contextualitzar i repassar el Protocol bloc per bloc i d’introduir-hi dues esmenes, es van aprovar per unanimitat tant la Comissió que ha de vetllar pel seu desplegament com el propi Protocol. Podeu veure l’acta al següent enllaç.