Cessió solars

Convocatòria per a la cessió de solars municipals a Barcelona

El passat mes de novembre es va signar el conveni (veure adjunt a sota) per l’ampliació del parc públic d’habitatges en 1.000 pisos destinats al lloguer social i habitatge cooperatiu assequible en cessió d’ús (cohabitatge). El conveni va ser subscrit per l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i com a entitats signants la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (amb l’impuls de la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús), i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya (COHABITAC).

Seguint el model de ciutats com Viena, Amsterdam, Berlin i altres ciutats europees, aquest conveni és un marc de col·laboració publico-privada-social per contribuir a donar resposta a les necessitats d’habitatge de la població de Barcelona. Això suposa una major celeritat en tràmits i processos, sempre garantint la titularitat pública del sòl i el seu desenvolupament per part d’entitats socials sense ànim de lucre, fundacions o cooperatives.

L’Ajuntament de Barcelona ja ha posat a disposició de l’actuació conveniada 15 solars i 3 edificis per construir i rehabilitar, respectivament, que sumen un total de 497 habitatges. Segons la previsió, aquests projectes podrien iniciar obres a mitjans o finals de 2022 i acollir als primers usuaris l’any 2024. L’objectiu del conveni és ampliar el parc públic de Barcelona en 1.000 habitatges, sempre mantenint la titularitat pública del sòl. Del total d’habitatges es destinaran al voltant de un 40% a cooperatives en cessió d’ús i un 60% al lloguer assequible.

Podeu trobar informació general del conveni a aquest espai dedicat al lloc web de la GHS.

Les cooperatives que vulguin promoure habitatge social i assequible a la ciutat de Barcelona a un solar municipal ja poden presentar les seves propostes.

En el cas concret de cooperatives de cessió d’ús que decideixin presentar el seu projecte per optar així per algun dels solars municipals disponibles, poden obtenir més informació dels requisits genèrics i específics, així com la documentació necessària a lliurar abans del proper 1 de març, mitjançant el següent correu electrònic conveni.bcn@fedcoophabitcat.org.

Per a més informació sobre la sectorial, podeu consultar el seu apartat a l’espai Decidim de la XES.