Món

La dimensió internacional de l’ESS

A la comissió internacional de la XES volen conèixer experiències i bones pràctiques de la nostres sòcies amb organitzacions o moviments d’arreu del món, per fer-les visibles i posar en comú projectes que fomentin la intercooperació i l’autogestió, facilitant la coordinació de campanyes de solidaritat i suport mutu. A més, aquesta cerca també permetrà tenir un relat conjunt des de la xarxa en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat internacional.

Per fer-ho, necessiten que aquelles entitats que treballen en aquest àmbit responeu un breu qüestionari abans del 12 d’octubre (dia en què nosaltres no tenim #ResACelebrar).

Gràcies per endavant!