Colectivo de Mujeres Matagalpa

Solidaritat amb el Colectivo de Mujeres de Matagalpa

Ens sumem al grup de suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa amb motiu de la cancel·lació de la seva entitat jurídica. Aquí deixem el comunicat:

El Colectivo de Mujeres de Matagalpa, és una associació nicaragüenca registrada com a ONGD des de 1986. La seva missió és incidir en la transformació social, renovant les relacions entre les persones per a exercir amb consciència i sentit crític l’aplicació i respecte a tots els drets humans i especialment els de les dones i la infància.

Durant més de 35 anys han proporcionat una atenció integral a milers de dones, adolescents i nens i nenes de la regió de Matagalpa, amb projectes comunitaris de salut i lluita contra la violència de gènere sostinguts en la organització de dones i joves rurals, les iniciatives creatives del teatre, el treball d’educació amb la infància i joves de la ciutat i el camp, materials informatius i educatius, fulletons , manuals, cartilles, vídeos i un llarg etc. Es pot trobar tota la informació al web http://www.cmmmatagalpaorg.net/.

El Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa comença a caminar l’any 1998, col·laborant econòmicament amb el CMM en la reconstrucció de cases destruïdes per l’Huracà Mitch i posteriorment l’any 2004 un grup de persones amb experiència en el camp de la cooperació vàrem iniciar un compromís estable i solidari amb el Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM), amb la finalitat d’ajudar-lo en la seva tasca dedicada a millorar les condicions de vida i de desenvolupament de les dones i la infància de Nicaragua com a sectors més desprotegits i vulnerables de la societat.

Ens vàrem registrar com a ONGD al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i actualment constem també en el registre d’entitats dels ajuntaments de Barcelona, Cardedeu, Mataró, St. Boi de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet i també a l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Al llarg de tots aquests anys hem pogut col·laborar amb el CMM. Hem aconseguit finançament dels ajuntaments de Cardedeu, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Alella, Montornès del Vallés, Figueres, Sant Joan de Vilatorrada, del Col·legi de Treball Social, de CAMFIC, etc. per diferents projectes: Mejora de la Salud, Derecho a vivir sin violencias, Escolarización y desarrollo cultural, Acceso a la identidad ciutadana, Casas comunitarias, Fondos revolventes, Bibliotecas comunitarias, Cosecha de agua, Construcción de viviendas, Molinos y ventas comunitarias, Botiquines comunitarios, Salud sexual i reproductiva…

També hem pogut participar en la organització de diferents activitats que podríem agrupar amb “Globalicemos la Solidaridad” quan dones del Colectivo ens visitaven a Catalunya: Presentacions de teatre, tallers amb joves, tallers amb col·lectius de dones, xerrades, intercanvis d’experiències etc.

El Colectivo de Mujeres és molt conegut en el món de la Cooperació i és un referent pel seu compromís, la seva dedicació, honestedat i transparència. Malgrat aquesta impecable trajectòria reconeguda internacionalment en diverses ocasions, amb data 26 d’agost l’Assemblea Nacional de Nicaragua els ha retirat la personalitat jurídica (junt a 14 organitzacions més, i ja són 55 les ONGD’s cancel·lades), fet que representa a la pràctica el tancament dels programes en curs i l’abandonament de l’atenció a les dones i infants de Nicaragua en un moment de crisi social i política agreujada pel COVID així com l’extinció de l’entitat.

Considerem que la retirada de personalitat jurídica del CMM i per tant, la seva prohibició de facto i el seu desmantellament, és un fet gravíssim que ataca els drets humans, concretament la llibertat d’associació i d’expressió i la democràcia, destruint l’acció de defensa de les dones i la infància que exerceix el CMM des de fa més de 30 anys i deixant en el desemparament Matagalpa i les 52 comunitats rurals que se’n beneficien, privant així mateix de continuïtat i viabilitat les organitzacions de dones formades laboriosament, biblioteques rurals, botigues de productes de primera necessitat, punts de salut i de lluita i defensa contra la violència de gènere.

Considerem que aquesta política dictatorial persegueix l’anul·lació de qualsevol dissidència i de qualsevol acció progressista no controlada pel règim. Per aquest motiu, sol·licitem de la vostra organització una posició de condemna davant els fets expressats i la màxima difusió a les vostres xarxes socials.