Clima i deute

No hi ha justícia climàtica sense justícia de deute

Hem donat suport a la campanya internacional ‘No hi ha justícia climàtica sense justícia de deute’ impulsada per la xarxa Eurodad, on participa l’Observatori del Deute en la Globalització, sòcia de la XES.

Per què una campanya de deute i clima?

L’emergència climàtica s’alimenta de l’acumulació de deutes als països del Sud Global: aquells qui més impactes reben de l’emergència climàtica, tot i ser les que menys han contribuït, es troben en processos d’endeutament que s’agreugen a causa de les seves vulnerabilitats climàtiques. És a dir, els impactes de la crisi climàtica es retroalimenten amb els de la crisi del deute, dificultant oportunitats d’invertir en adaptació i mitigació, així com per recuperar-se de les pèrdues i danys després d’un desastre climàtic.  Així doncs, creiem important que en el moment actual que plantegem transicions ecosocials globals aquestes portin dins seu una aposta per una economia més sostenible i equitativa: un finançament climàtic sostenible, responsable, just i lliure de deute. En poques paraules, la justícia climàtica no serà possible sense justícia financera. I la justícia financera no serà possible sense la justícia climàtica.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç i formalitzar aquí la vostra adhesió.