Kit digital

Aprofiteu el kit digital

El kit digital és una iniciativa amb l’objectiu de subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles la mercat per facilitar la maduresa en aquest àmbit en el món empresarial, impulsada pel govern estatal.

Aquestes subvencions, que van dirigides sobretot a petites empreses, microempreses i treballadores autònomes, es divideixen en diferents convocatòries segons el nombre de treballadores. En aquests moments, resten obertes les convocatòries per a entitats de 0 a 3 treballadores, de 3 a 10 i de 10 a 50, però alerta amb la data de finalització de cadascuna d’elles. En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre els requisits i el procediment a seguir per aconseguir-les.

I per què en parlem d’això a la XES? Perquè tenim diferents sòcies TIC acreditades com a agents a qui podeu recórrer per cobrir les vostres necessitats tecnològiques fent ús de les ajudes del kit, que trobareu aquí. És a dir, un cop us atorguin la subvenció, us proposem consultar el llistat de les nostres sòcies que poden desenvolupar la feina requerida. Creiem que és una oportunitat per a les entitats de l’ESS poder donar un impuls a la seva digitalizació amb un ajut econòmic i el suport d’empreses que formen part del mercat social.

Vídeo sobre el kit digital