Noves sòcies del mes de febrer

Durant les darreres setmanes la XES ha crescut amb la incorporació de dues noves sòcies que agrupen milers d’infants i joves:

Escoltes Catalans: associació laica de l’escoltisme català amb més de 45 anys d’història que desenvolupa de manera voluntària un projecte educatiu i juvenil arreu del territori català sota els principis i valors de l’escoltisme.

Esplais Catalans (Esplac): associació d’esplais laica i progressista que treballa des del voluntariat per a la transformació social.

Molt contentes de sumar entitats referents de l’associacionisme educatiu a la xarxa.