10 mesures prioritàries de política municipal d’ESS per als barris de Barcelona (2)