El formulair actual d'adhesió a la sectorial d'habitatge és aquest: https://decidim.xes.cat/assemblies/habitatge/f/1649/