Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per fomentar l’habitatge cooperatiu

La setmana passada es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i diferents entitats socials -entre les quals, la XES- per fomentar i contribuir a l’extensió de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a la ciutat. Aquest acord permetrà millorar el dret a un habitatge digne i assequible, i alhora fomentar l’ESS i el Mercat Social en construir models d’habitatges més sostenibles i comunitaris.

En la situació d’emergència que estem vivint, en què s’han agreujat les problemàtiques d’accés a l’habitatge, i en què s’ha posat de manifest l’absoluta necessitat de poder viure en un habitatge digne, és més important que mai impulsar polítiques d’habitatge.

El conveni

El conveni marc que s’ha signat s’esdevé un impuls important per part de l’Ajuntament de Barcelona i permet prioritzar la promoció d’habitatge social i cooperatiu de la manera més ràpida i eficient; i que té per objectiu la mobilització de sòl cap a projectes d’habitatge social, entre ells l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de protecció oficial. Ens sembla especialment interessant diversos mecanismes que inclou el conveni, que van més enllà de la cessió de sòl públic:

– Facilitació de l’accés al finançament pel conjunt de solars que es posen a disposició.

– Garantia per part de l’Ajuntament, fet que facilita l’accés al finançament i que evita requerir garanties personals o la divisió horitzontal.

– Ajuts directes retornables per valor del 7% de la promoció.

– Cànon 0 durant els primers 25 anys.

La combinació dels diversos mecanismes, i que s’han de poder sumar a altres ajuts estatals i autonòmics, ha de fomentar l’assequibilitat del model i contribuir a que sigui inclusiu al conjunt de la població.

El dret a l’habitatge és una lluita molt àmplia, i sabem que aquests mecanismes són bones notícies i un avanç gran, però no són suficients per garantir aquest dret. Malauradament el parc públic d’habitatge és totalment insuficient, i per això pensem que cal implementar altres polítiques públiques que se sumin a garantir aquest dret, sistemàticament vulnerat.

Podeu escoltar la Lali Daví, companya de la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la XES, a Betevé parlant de la qüestió.

 

Crònica de la jornada sobre polítiques públiques i habitatge cooperatiu

El dimarts 29 de setembre al matí va tenir lloc la jornada “Polítiques públiques per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu”, organitzada per la sectorial d’habitatge de la XESCoòpolisSostre Cívic i La Dinamo amb l’objectiu de generar un espai de trobada entre persones representants de les administracions públiques i del sector cooperatiu i l’ESS per debatre sobre el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i com poder construir aliances i ampliar i sistematitzar els mecanismes de col·laboració pública comunitària que permetin avançar en la implantació del model.

La jornada va generar molta expectació, amb més de 210 persones inscrites, entre les que es connectaven per streaming i les que van assistir-hi presencialment. Moltes d’elles eren representants i tècniques de diferents ajuntaments de municipis del territori, com Terrassa, Barberà del Vallès, Valls o El Vendrell, entre d’altres.

Durant la primera part de l’acte, es van presentar diferents propostes i camins per construir l’aliança pública cooperativa; de la mà del Lorenzo Vidal (investigador de l’IGOP i soci de Sotrac), l’Arnau Andres (membre de La Dinamo Fundació i soci de Lacol), el David Guàrdia (Sostre Cívic) i la Paula Martí (sòcia de Celobert i membre del projecte Ruderal).

Després de la pausa, es van fer dues taules rodones amb diferents membres de les administracions públiques per debatre, primerament, sobre les polítiques estructurants des de la Generalitat de Catalunya, i en segon lloc, del paper dels governs locals en l’impuls de projectes d’habitatge cooperatiu. Per a més informació dels ponents i participants, en aquest enllaç document pots consultar el programa de l’activitat.

Materials de la jornada

Per si no ens vas poder acompanyar, o si vols tornar a revisar alguns dels moments de l’acte, a continuació tens el vídeo complet de la jornada:

I també pots descarregar la presentació de diapositives en aquest enllaç.

Propers passos

Les conclusions de la jornada van ser molt interessants i positives, posant sobre la taula mesures que ja s’estan aplicant o s’esperen aplicar per impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Es confirma que l’alineament polític de tirar endavant el model hi és, però encara fa falta generar un marc de treball conjunt per fer-ho possible.

Des de la sectorial d’habitatge de la XES es preveu fer una campanya d’incidència política els pròxims mesos, que recollirà una síntesi de totes les conclusions de la jornada per aconseguir avançar en mesures concretes.

Decàleg de Barcelona pel Dret a l’Habitatge

Les situacions d’emergència com la que estem vivint no ens igualen, sinó que encara posen més en relleu les desigualtats de la nostra societat. En aquesta situació, el precari sistema d’accés a l’habitatge que patim pren encara més importància.

És així, que l’ajuntament de Barcelona a través del Consell d’Habitatge Social amb la participació d’entitats del sector ha desenvolupat un Decàleg per un pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge. Es tracta d’un document construït a partir d’aportacions i sensibilitats diverses de les entitats i col·lectius amb un ampli coneixement i trajectòria en matèria d’habitatge a la ciutat. Per part de la XES, ha participat en aquest procés la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

El document recull mesures bàsiques que necessiten ser posades en marxa de manera urgent si volem donar una resposta articulada a la situació de crisi residencial que es viu en tot l’estat, però principalment en les grans ciutats com Barcelona.

Les 10 mesures del Decàleg pel Dret a l’Habitatge són:

 1. Incrementar el pressupost d’habitatge com a mínim fins al 1,5% del PIB durant els propers 7 anys com a sector estratègic per a la cohesió social, la lluita contra el canvi climàtic i la recuperació econòmica.
 2. Moratòria de tots els desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat, prèvia o post Covid, i nova pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, tret dels casos de petits tenidors amb necessitat d’habitatge pròpia o de familiars directes.
 3. Mediació obligatòria com a requisit previ a l’inici de qualsevol procés judicial de desnonament de famílies vulnerables.
 4. Reforma fiscal per beneficiar el lloguer protegit i la rehabilitació. Centrar els esforços públics i privats en l’habitatge de protecció permanent i la rehabilitació.
 5. Ampliació del parc de lloguer assequible, social i cooperatiu en cessió d’ús a partir de la construcció, la mobilització d’habitatges privats i l’impuls de nous models de col·laboració pu?blica-privada-comunitària.
 6. Impulsar la rehabilitació energètica, l’accessibilitat i adequació de parc habitatges a la situació post COVID19.
 7. Garantir els drets energètics. Fer complir la legislació vigent que a Catalunya prohibeix els talls de subministraments a famílies vulnerables i estendre-la a la resta de l’Estat.
 8. Lluita contra l’especulació. Cal evitar l’aterratge de fons especulatius i, a la vegada, fer els canvis normatius necessaris per fer més atractius els nous models de col·laboració públic-privat-comunitari, que ja estan en marxa en altres països europeus.
 9. Recuperar progressivament l’ús residencial d’una part dels habitatges turístics. Només a Catalunya hi ha més de 85.000 pisos turístics, a Barcelona 9.500, molts en zones d’alta demanda residencial.
 10. Regular el preu dels lloguers per fer-los estables i assequibles. Fer els canvis legals necessaris per limitar les causes de no renovació dels contractes de lloguer i impulsar un major coneixement de la realitat del mercat de lloguer amb més transparència.

Estem segures que aquest és un pas important, però encara tenim molta feina per fer en l’àmbit de l’habitatge per garantir que sigui un dret universal, a tots els nivells de les administracions (estatal, autonòmic, per part dels ajuntaments…), fins i tot s’ha d’arribar més enllà de les administracions i apostar pacte d’estat basat en la col·laboració públic-privat-comunitària-social que permeti articular una nova política d’habitatge. Dins d’aquesta nova política, l’habitatge cooperatiu és una alternativa tot just emergent que requereix suport administratiu per poder eixamplar-se i esdevenir assequible i inclusiu pel conjunt de classes populars.

Les 30 entitats i col·lectius que donem suport al Decàleg Dret Habitatge som: @Salutpublicabcn @ape_cat @ghsCatalunya @abd_ong Can70 @caritasbcn @ccoocatalunya @celobert_coop @Cohousingbcn @COACatalunya @treballsocial1 Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social @Ecoserveis @FAVBcn @entitatecom @f_habitatge @FundacioMambre @fundspereclaver GEENI @habitat_3 @ladinamo @lachalmetacoop – Cooperativa LLar Jove Marina del Prat Vermell La Chalmeta @ObservaDESC @L_OCUC @PAH_BCN @SindicatLloguer @sostrecivic @Taula3sector @ugtcatalunya @XES_cat

Us deixem un vídeo de l’acte en què s’ha presentat el decàleg.

 

 

Jornada Polítiques públiques per a l’impuls de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Com podem enfortir la relació entre el sector públic i el sector cooperatiu per a impulsar un parc d’habitatge assequible, no especulatiu i de base comunitària a Catalunya?

Els darrers quinze anys hem vist com, davant la situació general de precarietat habitacional, el moviment cooperatiu i de l’ESS català ha anat creixent i organitzant-se per a treballar de manera comunitària en favor del dret a un habitatge digne i adequat.

Aprenent de nombroses experiències a altres països, i gràcies a l’empenta i l’energia de moltes persones i entitats, a Catalunya s’ha començat a bastir el model cooperatiu d’habitatge en cessió d’ús que avui ja compta amb més de 16 projectes en curs i prop de 400 habitatges arreu del territori.

Tot i així, transcorreguts aquests primers anys, s’observa que la possibilitat de fer créixer aquesta alternativa i fer-la assequible i inclusiva al major nombre de llars, passa pel fet que des del sector públic i el sector cooperatiu sapiguem construir l’aliança necessària, que garanteixi l’interès públic del model i faciliti la mobilització de recursos públics i privats per al naixement de nous projectes.

Sembla doncs necessari i oportú, reflexionar i compartir mirades sobre com podem construir aquestes aliances i ampliar i sistematitzar els mecanismes de col·laboració pública comunitària que permetin avançar en aquest camí.

El proper dia 29 de setembre, de 9:15 a 13:45h, la sectorial d’habitatge de la XES, Coòpolis, Sostre Cívic i La Dinamo organitzen una trobada entre persones representants de les administracions públiques i del sector cooperatiu i l’ESS per a parlar i debatre sobre tot això.

Programa

9:15h – Acreditacions

9:30h – Benvinguda i presentació de la jornada

 • Elba Mansilla, coordinadora de l’àrea de formació de Coòpolis Ateneu Cooperatiu de Barcelona i sòcia de la cooperativa La Borda
 • Mandi Domingo, habitant de Cal Cases i tècnica de Sostre Cívic
 • Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona i President de la Xarxa de Municipis de l’Economia Social i Solidària (XMESS)

9:45h – Camins per construir l’aliança pública cooperativa

 • La situació de l’habitatge cooperatiu a Catalunya. Lorenzo Vidal, Doctor en Ciencia Política, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Investigador de l’IGOP. Soci de la cooperativa Sotrac, a Can Batlló
 • La importància de regular el model, aportar seguretat jurídica i garantir l’interès públic del model. Arnau Andrés, urbanista, membre de La Dinamo Fundació i soci de la cooperativa Lacol.
 • Polítiques econòmiques per afavorir l’assequibilitat i inclusivitat dels projectes. David Guàrdia, coordinador de l’Àrea de model i incidència de Sostre Cívic i membre del projecte de Cal Paler Nou.
 • L’accés al sòl, el primer pas per consolidar els projectes. Paula Martí, urbanista, sòcia de la cooperativa Celobert i membre del projecte Ruderal, a Vallcarca.

10:30h – Pausa-cafè i esmorzar

11:00h  -Taula rodona “Polítiques estructurants des de la Generalitat de Catalunya”

 • Roser Hernàndez, Subdirectora general d’Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives
 • Jaume Fornt, Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • Lourdes Ridameya, Responsable de Promoció de l’Institut Català de Finances
 • Albert Civit, Director de l’Institut Català del Sòl
 • Modera Lali Daví, coordinadora de l’activitat de La Dinamo Fundació. Sòcia de la cooperativa Sotrac, a Can Batlló

12:15h – Taula rodona “El paper clau dels governs locals”

 • Lucia Martín, Regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona
 • Roser Massaguer, Regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Palafrugell
 • Lídia Guillén, Gerent de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa S.A i Presidenta de GHS
 • David Mongil. Cap de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona
 • Modera Eulàlia Tubau, coordinadora de l’Àrea d’estructura i administració de Sostre Cívic, i membre del projecte de Cal Paler Nou

13:15h – Tancament de la jornada

 • Adrià Garcia, soci de Holon i de la cooperativa La Borda.

Destinataris/àries

L’acte està dirigit a càrrecs electes i personal tècnic que treballa a les àrees d’habitatge, participació, drets socials o economia solidària, dels ens locals o l’administració autonòmica, així com a persones i entitats vinculades al món de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i a l’economia social i solidària en el seu conjunt.

Inscripcions

Podeu fer la vostra inscripció completant aquest formulari.

Consulta el programa complert.