La transició a les renovables Cap a una energia social i solidària

Aquest llibre planteja un pla per desplegar el canvi cap a un 100% de fonts d’energia renovables, una proposta realitzada en el si de l’associació Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible (CMES). Quin paper ha de tenir l’economia social i solidària en aquesta transició? Com deconstruïm una arquitectura energètica que privatitza els béns comuns naturals i socialitza els costos de la seva nocivitat sobre la població? La perspectiva de la sobirania energètica és clau. L’economia capitalista del creixement ha topat amb els límits de la Terra. Si les nou últimes generacions han consumit el 33% de les reserves de fonts d’energia no renovables, les tres darreres n’hem consumit el 87% d’aquest total. Les conseqüències climàtiques, mediambientals i socials són devastadores i amenacen la nostra vida quotidiana. El llibre també presenta 25 iniciatives socioeconòmiques per a la transició i la sobirania energètica, impulsades per entitats que ja caminen cap a la transició ineludible.

Jordi Pujol Soler i Carlers Riba Romeva
 |  Preu:10 | 
Editorial:Pol·len Edicions | 
Pàgines:132

15 mesures cap a l’ESS als municipis

Un document elaborat per la XES per tal que les candidatures i les administracions locals acompanyin el procés d’autoorganització econòmica de les comunitats locals i co-impulsin amb elles un nou enfortiment socioeconòmic territorial.

El podeu consultar aquí.

Xarxa d’Economia Solidària
 |  Preu:0 | 
Editorial:Xarxa d’Economia Solidària | 
Pàgines:4

Finances ètiques i solidàries

 

Les finances ètiques van néixer per trencar la incoherència entre el nostre sistema de valors i l’ús que fan dels diners les entitats financeres. Finances ètiques i solidàries pretén analitzar els límits i els reptes que comporta la construcció d’un sistema de finances ètiques i solidàries que compatibilitzi els objectius socials, ètics i ambientals amb la rendibilitat econòmica i financera.

Les entitats que han construït col·lectivament aquest llibre són (ordre alfabètic): Associació de Comunitats Autofinançades; Arç Cooperativa; Acció Solidària Contra l’Atur; Coop57; Finançament ètic i solidari FETS; Fiare Banca Etica; Oikocrèdit. També hi han participat Nereida Carrillo Pérez i Irene Peiró Compains (redactores), la XES i Pol·len.

La col·lecció EINES la impulsem entre la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i Pol·len edicions sccl.

Obra col·lectiva
 |  Preu:10 | 
Editorial:Pol·len Edicion | 
Pàgines:

Desenfunda les eines

Aquestes festes, planteja’t si vols regalar coneixement i reflexió amb aquest pack de llibres de la nova col·lecció de la XES.

Els tres llibres del pack són: Esmolem les eines. Debats de l’Economia Solidària per a la Transformació Social amb textos de Jordi Estivill, Jean Louis Laville, Elba Mansilla, Ivan Miró, Óscar Rando, Rubén Suriñach i Anna Fernàndez, Invitació a l’Economia Solidària. Una visió des de Catalunya de Jordi Estivill, i Finances Ètiques i Solidàries, construït col·lectiament per Associació de Comunitats Autofinançades, Arç Cooperativa; Acció Solidària Contra l’Atur, Coop57, Finançament ètic i solidari FETS, Fiare Banca Etica, Oikocrèdit, i amb Nereida Carrillo Pérez i Irene Peiró Compains com a redactores.

Els trobaràs al web de https://pol-len.cat/ o a l’ Espai Contrabandos.

Proposta de Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya

L’any 2014, la Permanent de la XES va aprovar aquesta proposta de Llei de l’Economia Social i Solidària de Catalunya, eina clau per impulsar el sector.

Catalunya és, per antecedents històrics i per el seu actual dinamisme, bressol i baluard de l’economia social i solidària del sud d’Europa.  Les primerenques cooperatives obreres de consum i producció ja afrontaren i resolgueren sovint, des de mitjans del segle XIX, les necessitats econòmiques de les classes populars catalanes. Les mutualitats asseguraren, al llarg del segle XX, la previsió social d’àmplies capes de la societat, i experiències com les cooperatives agrícoles, els cellers cooperatius, els pòsits de pescadors o els ateneus, entre d’altres, són fórmules associatives amb que els i les catalanes han edificat, històricament, una veritable economia de la fraternitat.

 

Una economia que, forjada des de la lluites de les classes populars catalanes, ha articulat solidàriament la nostra societat, creant i distribuint equitativament riquesa, cultura, comunitat, identitat. Uns fonaments propis que han arribat fins avui, quan les formes innovadores de la cooperació social desborden i enriqueixen el bagatge de l’economia social i solidària catalana. Un passat original, un present vibrant i un futur que ja emergeix, requereixen d’una llei pròpia que fomenti i protegeixi l’economia social i solidària del país.

XES
 |  Preu: | 
Editorial:XES | 
Pàgines:

Invitació a l’Economia Solidària. Una visió des de Catalunya

Sinopsi

Invitació a l’Economia Solidària. Una visió des de Catalunya, de Jordi Estivill, és un treball que per primera vegada analitza amb xifres i exemples pràctics la situació de l’economia solidària en clau catalana. Una obra divulgativa que ens convida a conèixer una realitat emergent i un concepte cada vegada més utilitzat.

L’Economia Solidària, com a noció en elaboració, s’omple de significat integrant els trets comuns de milers d’experiències d’arreu del món i alhora diferenciant-se d’altres nocions que li són més properes, com ara l’economia social, l’economia popular, el tercer sector i un llarg etcètera. En aquesta obra hi trobareu definicions, un repàs històric, exemples d’entitats per “viure l’economia solidària” a Catalunya i el paper de la Xarxa d’Economia Solidària.

Invitació a l’Economia Solidària. Una visió des de Catalunya és el segon títol de la nova col·lecció Eines. Una proposta editorial impulsada per la Xarxa d’Economia Solidària i Pol·len sccl. La col·lecció neix com a instrument d’informació i coneixement per difondre l’economia social i solidària a Catalunya, els seus reptes i les seves respostes. Perquè EINES ens recorda, divulgativament, que ja comencem a poder viure d’una altra manera, però que també cal fabricar eines encara més robustes i incisives per a sostenir l’alegria de la vida front la tristor del capital.

Jordi Estivill
 |  Preu:12 | 
Editorial:Pol·len edicions | 
Pàgines:

L’economia solidària en cent paraules

Sinopsi

En pocs anys, l’economia social i solidària ha passat de ser una perfecta desconeguda a representar una realitat tangible i una esperança de futur per a molta gent. La vertiginosa eclosió d’aquesta manera alternativa de fer economia en una extraordinària diversitat d’iniciatives requereix bastir un marc conceptual que les sustenti i divulgar-lo perquè en neixin encara més.

Aquest llibre pretén sistematitzar l’economia social i solidària, i donar a conèixer els seus conceptes clau i les entitats referents a través de cent paraules, de cada una de les quals, a la manera dels diccionaris enciclopèdics, aporta una definició, l’origen, les característiques, exemples i reptes. S’hi defineixen, doncs, termes com «autogestió», «consum responsable», «cures», «sobirania alimentària», «municipalització participativa» o «cooperativisme de plataforma», però també entitats concretes com Mondragon, Som Energia, Seikatsu Club o la Xarxa d’Economia Solidària.

L’economia solidària en cent paraules s’adreça a totes les dones i els homes que cerquen alternatives a aquesta màquina d’injustícia, insostenibilitat i dolor que resumim amb un altre terme, el de «capitalisme», i que, amb responsabilitats certament desiguals, produïm i mantenim diàriament entre totes. Per tal de conèixer l’economia solidària, la persona lectora viatjarà des d’aquestes pàgines arreu del món i coneixerà gent normal com ella, que tiren endavant projectes increïbles..

Jordi Garcia Jané
 |  Preu:23 | 
Editorial:Icaria editorial | 
Pàgines:232

Ciutats cooperatives

Sinopsi

Somiem una altra ciutat, al servei del bé comú. Que no expulsa les classes populars sinó que les acull i transforma, perquè produeix i redistribueix equitativament la riquesa social. Una ciutat que afronta les necessitats econòmiques, socials i culturals dels i les seves habitants. Que suprimeix les desigualtats de classe, gènere, origen, opció sexual o racistes. Una ciutat per la vida: cooperativa, ecològica, solidària, feminista. La Ciutat Comuna.

Tanmateix, per transformar el somni en vivència gaudida, cal combatre el malson de la ciutat capitalista, que promou l’apropiació de la plusvàlua urbana pels inversors, mentre trinxa les classes populars amb habitatges impossibles i precarietats al servei del turisme global. Però, com fem una ciutat per les persones i no pel capital? Com transitem vers una economia urbana per a la vida? Poden contribuir les iniciatives locals d’economia social i solidària a la producció d’una altra ciutat? Com fem barris, pobles, ciutats cooperatives?

Publicat per Icaria editorial.

Ivan Miró i Acedo
 |  Preu:18 | 
Editorial:Icaria Editorial | 
Pàgines:224

ESMOLEM LES EINES. Debats de l’Economia Solidària per a la Transformació Social

AUTOR

Amb textos de Jordi Estivill, Jean Louis Laville, Elba Mansilla, Ivan Miró, Óscar Rando, Rubén Suriñach i Anna Fernàndez.

SINOPSIS

Al calor de les lluites contra la crisi capitalista, proliferen les iniciatives socioeconòmiques que afronten necessitats col·lectives des de la solidaritat, la cooperació i l’autogestió. L’alimentació, les cures, el finançament, l’habitatge, l’energia, la cultura, la mobilitat o les tecnologies són repensades per experiències cooperatives, associades i comunitàries que defugen l’acumulació privada de capital i practiquen la reproducció ampliada de la vida. Com incrementem la potència transformadora d’aquestes economies solidàries? Els itineraris formatius, els paradigmes organitzatius feministes, la vinculació entre comuns i cooperativisme, els ecosistemes locals, la intercooperació i el mercat social són les eines esmolades a la primera Escola d’Estiu de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya i avui desplegades en aquest llibre escrit per autores vinculades a la XES.

Diversos autors
 |  Preu:10 | 
Editorial:Pol·len edicions, Tigre de Paper i Icaria editorial | 
Pàgines:188

Homo Cooperans 2.0

AUTOR

Matthieu Lietaert és doctor en ciències polítiques i periodista. Realitzador del film Els negocis de Brussel·les sobre el lobbying de les empreses multinacionals (tve, art). Expert en ecoaldees urbanes, Matthieu Lietaert està ara mateix creant La fàbrica de la transició, al sud de Barcelona, per reinventar la vida rural -cada vegada més abandonada- amb l’economia col·laborativa.

SINOPSIS

Des del Homo habilis, que va aparèixer fa dos milions d’anys, l’home sempre ha buscat cooperar amb els seus semblants. Al segle XX, híper individualista, l’Homo consumens va aparèixer de sobte a les nostres regions … El resultat va ser devastador: en menys d’un segle, va destruir el seu hàbitat com cap dels seus predecessors ho havia fet, portant-ho a una inexorable extinció.
No obstant això, des de fa una dècada, l’Homo cooperans està de tornada. I molt més que un bell concepte, ja és una pràctica concreta per a milions de persones que han modificat els seus costums de vida: alguns comparteixen els seus vehicles, cases, eines, menjars, joguines, temps i coneixements mentre que altres relocalitzar la producció en el centre del seu barri. Conjuntament, encara que els nostres dirigents no arriben a posar-se d’acord, la gent que comparteix està jugant una de les últimes cartes per modificar la corba amenaçant del canvi climàtic.
Però el camí està ple d’obstacles. Un grup de noves empreses va comprendre molt aviat com aprofitar-se d’aquest far-west econòmic (Uber, Airbnb, etc.) sense modificar realment les regles del joc … Per tant, és imprescindible definir, en forma conjunta, el marc en el qual la economia col·laborativa podrà beneficiar a tot el món. Aquest llibre és una alenada d’aire fresc, un impuls optimista per canviar el rumb des d’ara mateix.

Matthieu Lietaert
 |  Preu:14 | 
Editorial:XES/Icària | 
Pàgines:136