Aposteu de debò per l’ESS al vostre municipi

Les iniciatives que conformem la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) impulsem una forma de fer que conjuga l’activitat econòmica, l’arrelament local i la transformació social, a partir d’una economia centrada en la sostenibilitat de la vida i la resolució equitativa de les necessitats humanes. Una economia políticament emancipadora, compromesa amb la lluita contra les desigualtats per raó de classe social, origen o identitat de gènere. Una Economia Social i Solidària (ESS).

Per tal que l’ESS sigui una realitat majoritària ens cal el compromís dels partits polítics i, en definitiva, de les administracions públiques. Queda poc més de dos mesos per a les eleccions municipals a Catalunya i és per aquest motiu que des de la XES hem editat el document ‘Aposteu de debò per l’economia social i solidària al vostre municipi (2023-2026)’. Es tracta d’una guia pràctica on els partits i representants públics trobaran una bateria de mesures per situar l’economia social i solidària al centre de les polítiques per construir un nou model socioeconòmic des dels municipis, un model econòmic que tingui com a objectiu assolir la màxima autosuficiència per satisfer les necessitats bàsiques de la seva població, que promogui la democratització de l’economia i que impulsi decididament la transició ecosocial, una transició que ha de ser cooperativa, ecofeminista i profundament redistributiva.

DESCARREGA EL DOCUMENT DE MESURES MUNICIPALISTES AQUÍ.

Xarxa d’Economia Solidària
 |  Preu:0 | 
Editorial:XES | 
Pàgines:28

Informe del Mercat Social 2022

L’informe del mercat social 2022 es basa en les dades de Pam a Pam i Balanç Social però, a diferència dels anteriors, aquest any pretenem aturar-nos i analitzar el Mercat Social en la seva globalitat, utilitzant també altra informació complementària recollida en el marc de l’activitat de la XES.

D’aquesta manera, es fa especial èmfasi en analitzar i entendre les pràctiques que creiem que caracteritzen l’ESS i també en conèixer i mostrar en quin estat es troba en conjunt. Podeu llegir l’informe en aquest enllaç, i descarregar el llistat d’organitzacions del Mercat Social aquí.

Autoria col·lectiva
 |  Preu: | 
Editorial:XES | 
Pàgines:

Economia solidària i ruralitats

Economia Solidària i Ruralitats – Recuperant sobiranies neix com una contribució divulgativa en el camí de la teorització i la visibilització de les iniciatives d’Economia Social i Solidària (ESS) en entorns rurals. Municipis, ciutats, comarques i regions que reben els impactes de l’extractivisme del capitalisme urbanocèntric i, per defensarse, generen resistències molt necessàries per desenvolupar les sobiranies, com ara l’energètica, l’alimentària o la cultural. Són geografies, persones i entitats marcades per la lluita per defensar la terra en indrets que pateixen el dèficit de serveis i infraestructures, però alhora són pols on es generen iniciatives econòmiques cent per cent ESS, malgrat a voltes no se les consideri o no s’hi considerin. La coordinadora de la publicació, Carla Escarrà, ens convida a defugir la dicotomia entre «rural» i «urbà» i ens fa endinsar en un primer acostament teòric sobre l’ESS als entorns allunyats dels centres econòmics. Un llibre coeditat entre la XES i Pol·len i coordinat per Carla Escarrà.

Economia Solidària i Ruralitats
 |  Preu:12 | 
Editorial:Pol·len Edicions i XES | 
Pàgines:96

Perquè tot és de tothom

Què és la gestió comunitària d’espais culturals? Quin valor té? Aquesta obra col·lectiva ens endinsa en les dificultats i els reptes de teixir cultura amb perspectiva comunitària, gràcies a reflexions d’activistes, militants d’organitzacions de base i professionals vinculats a la gestió cultural. 

El llibre consta de quatre parts. La primera presenta els referents històrics de les pràctiques culturals amb vocació de transformació social: els ateneus obrers i el cooperativisme integral, el desenvolupament comunitari promogut pel moviment veïnal o els principis d’autogestió associats a centres socials okupats. La segona part aprofundeix en una mostra d’iniciatives que, en diferents àmbits i en espais diversos del territori català, desenvolupen una perspectiva crítica sobre l’activitat cultural i promouen un diàleg constructiu amb el seu entorn. La tercera part explora la relació entre la gestió cultural i l’economia solidària, observant les tensions i els reptes que se’n deriven. Finalment, la quarta part descriu la construcció política d’aliances en favor de la gestió comunitària en l’àmbit cultural i posa èmfasi en les eines de què disposen les iniciatives sociocomunitàries, les entitats empresarials i també les administracions públiques a l’hora d’aplicar una visió democratitzadora dels espais i les activitats culturals. 

En aquest volum trobem, doncs, les línies mestres per a una transformació social necessària i urgent. Es tracta d’una eina útil per repensar-nos d’una manera autònoma i integral. Perquè tot comença en un mateix, com va cantar Ovidi Montllor, i perquè tot és de tothom i així ho hem de defensar. 

Coord. Santi Eizaguirre i Javier Rodrigo
 |  Preu:24 | 
Editorial:Icària | 
Pàgines:388

Diagnòstic de l’ESS a Catalunya

Aquest document és el fruit de la 1a Fase del Procés de Reflexió Estratègica que ha engegat la XES aquest 2021. Aquest procés pretén esdevenir una reflexió col·lectiva per a donar-nos respostes a la pregunta:

Com hauria d’evolucionar l’ESS catalana en els anys immediats per abordar de manera més efectiva els reptes globals i esdevenir, com a màxim, el 2030, una part important d’una alternativa a l’economia capitalista? I quin paper hauria de jugar la XES?

Aquest procés està dinamitzat per un grup de treball, format per l’Anna Fernàndez Montes, el Jordi Garcia Jané, el Xavi Julve, el Feliu Madaula Canadell i l’Adrià Rieradevall. Volem agrair les aportacions que han realitzat la Mireia Bosch, la Guernica Facundo, el Jordi Via i FETS. Podeu descarregar-vos la diagnosi completa diagnosi completa o bé el resum d’aquesta.

Grup de treball del procés de reflexió estratègica de la XES
 |  Preu: | 
Editorial:Editat per la XES | 
Pàgines:35

Informe del mercat social 2021

Informe del mercat social català, elaborat a partir de les dades del Balanç Social d’enguany – que recull dades del 2020 – i les dades de les entitats que van entrar al mapa de Pam a Pam durant el 2020. Podeu llegir-lo complet aquí, o bé el resum executiu.

Comissió de Balanç Social i Pam a Pam
 |  Preu: | 
Editorial:XES | 
Pàgines:

Introducción a las finanzas islámicas. Principios y fundamentos

Pel seu nom, les finances islàmiques, una combinació entre l’economia i la religió (islam), és una antiga forma d’intermediació financera, les primeres institucions de les quals van aparèixer en els anys setanta del segle passat. Aquesta combinació es tradueix en conceptes, fonaments, aspectes i principis econòmics i financers que tenen les seves arrels en la llei islàmica (xaria). 

L’economia i les finances islàmiques són conceptes tant teòrics com pràctics que s’adapten amb el temps i l’espai, i són presents fins i tot en països europeus amb minoria musulmana com és Espanya. Aquest llibre ens apropa a aquesta nova mirada de l’economia en l’àmbit internacional, present en més de 80 països, i que cada dia més acceptació té a tot el planeta.
Najia Lotfi
 |  Preu:14 | 
Editorial:Icària | 
Pàgines:

Propostes per a la democratització econòmica i la transició ecosocial

 

És ineludible impulsar una transició ecosocial que aturi la degradació del planeta, erradiqui la pobresa, combati la desigualtat social i situï la sostenibilitat de la vida com a objectiu prioritari i com a referent de les activitats productives. En aquest context, des de la XES hem elaborat el document “Propostes per a la democratització economica i la transició ecosocial”, a partir del treball propi però també recollint aportacions d’altres persones i comissions, amb el debat i l’aprovació en assemblea general a l’abril del 2021.

Aquest document té diverses finalitats: fer-ne la màxima difusió possible, integrar-lo en el procés de reflexió estratègica que tot seguit començarem, utilitzar-lo com a guia per posicionar-nos davant de fets, propostes i conflictes que sorgeixin en el futur immediat i tenir propostes per aportar al procés de definició del Pacte per l’Economia per la Vida i, si n’hi ha, a altres marcs d’articulació i de lluita de col·lectius socials, moviments i organitzacions per a la transformació social.

Comissió d’incidència de la XES
 |  Preu: | 
Editorial:XES | 
Pàgines:

Economia Solidària i Feminista

 

L’obra reconeix la producció col·lectiva de pensament i les pràctiques que integren perspectives feministes, anticapitalistes i antiracistes a Catalunya. Contextualitza l’Economia Feminista, l’Economia de les Cures, l’Ecofeminisme i el Feminisme Decolonial i reflexiona, a partir de diversos articles, sobre les aportacions i dificultats de les pageses a Catalunya, els projectes d’autoorganització laboral i de suport mutu de les treballadores de la llar i les cures, els processos de transició organitzatius feministes, la denúncia del racisme burocràtic, institucional, sexista i mercantilista, la salut comunitària i les experiències d’urbanisme feminista. Pretenem fer virar el rumb de l’Economia Social i Solidària per evitar les inèrcies productivistes i desmuntar estretors conceptuals que en limiten el potencial emancipatori. Per explicar l’Economia Feminista a partir de la nostra experiència encarnada, ens resulten completament reveladors una sèrie de fets: hem patit un accident de bici, hem assumit les responsabilitats de cures de petites i grans, tan intenses en el moment pandèmic, i hem sigut desnonades, sense comptar-hi la precarietat multidimensional de la vida de tantes.

La publicació és fruit de la cooperació de moltes persones i entitats, del treball compartit entre les companyes de la Comissió d’Economies Feministes de la XES, les membres del postgrau d’Economia Social i Solidària – Estudis Cooperatius (coordinat per la Universitat Pompeu Fabra, La Ciutat Invisible i la Xarxa d’Economia Solidària), la Comissió de Publicacions i Formació de la XES i la cooperativa editorial Pol·len Edicions.

Mireia Bosch, Alba Crespo, Sarai Dorado, Mercè Esteban, Júlia Granell, Elba Mansilla, Martina Marcet, Estel·la Marcos, Ana Muñoz, Tariana Salazar i Blanca Valdivia. 
 |  Preu:10 | 
Editorial:Pol·len  | 
Pàgines:

Pla d’Acció per a les administracions públiques: 25 Mesures per fomentar l’ESS

Poc després que esclatés la pandèmia, vam llançar un primer Pla d’Acció d’ESS per a les administracions públiques, integrat per una bateria de mesures que demanàvem que duguessin a terme, el govern català en especial, però també els governs locals i l’espanyol, cadascun en allò que li pertoca. Gairebé un any després de l’arribada de la Covid19, presentem el pla revisat amb noves propostes: concretament 25 mesures, distribuïdes segons els seus efectes a curt o mitjà termini.

Creiem que aquest pla és estratègic per al moviment però alhora volem deixar clar que forma part d’un conjunt més ampli de mesures socials i econòmiques que la societat necessita per fer un canvi de rumb cap a un país i un món just i sostenible.

Comissió d’incidència de la XES
 |  Preu: | 
Editorial:XES | 
Pàgines: