Economia Solidària i Feminista

 

L’obra reconeix la producció col·lectiva de pensament i les pràctiques que integren perspectives feministes, anticapitalistes i antiracistes a Catalunya. Contextualitza l’Economia Feminista, l’Economia de les Cures, l’Ecofeminisme i el Feminisme Decolonial i reflexiona, a partir de diversos articles, sobre les aportacions i dificultats de les pageses a Catalunya, els projectes d’autoorganització laboral i de suport mutu de les treballadores de la llar i les cures, els processos de transició organitzatius feministes, la denúncia del racisme burocràtic, institucional, sexista i mercantilista, la salut comunitària i les experiències d’urbanisme feminista. Pretenem fer virar el rumb de l’Economia Social i Solidària per evitar les inèrcies productivistes i desmuntar estretors conceptuals que en limiten el potencial emancipatori. Per explicar l’Economia Feminista a partir de la nostra experiència encarnada, ens resulten completament reveladors una sèrie de fets: hem patit un accident de bici, hem assumit les responsabilitats de cures de petites i grans, tan intenses en el moment pandèmic, i hem sigut desnonades, sense comptar-hi la precarietat multidimensional de la vida de tantes.

La publicació és fruit de la cooperació de moltes persones i entitats, del treball compartit entre les companyes de la Comissió d’Economies Feministes de la XES, les membres del postgrau d’Economia Social i Solidària – Estudis Cooperatius (coordinat per la Universitat Pompeu Fabra, La Ciutat Invisible i la Xarxa d’Economia Solidària), la Comissió de Publicacions i Formació de la XES i la cooperativa editorial Pol·len Edicions.

Mireia Bosch, Alba Crespo, Sarai Dorado, Mercè Esteban, Júlia Granell, Elba Mansilla, Martina Marcet, Estel·la Marcos, Ana Muñoz, Tariana Salazar i Blanca Valdivia. 
 |  Preu:10 | 
Editorial:Pol·len  | 
Pàgines:

Pla d’Acció per a les administracions públiques: 25 Mesures per fomentar l’ESS

Poc després que esclatés la pandèmia, vam llançar un primer Pla d’Acció d’ESS per a les administracions públiques, integrat per una bateria de mesures que demanàvem que duguessin a terme, el govern català en especial, però també els governs locals i l’espanyol, cadascun en allò que li pertoca. Gairebé un any després de l’arribada de la Covid19, presentem el pla revisat amb noves propostes: concretament 25 mesures, distribuïdes segons els seus efectes a curt o mitjà termini.

Creiem que aquest pla és estratègic per al moviment però alhora volem deixar clar que forma part d’un conjunt més ampli de mesures socials i econòmiques que la societat necessita per fer un canvi de rumb cap a un país i un món just i sostenible.

Comissió d’incidència de la XES
 |  Preu: | 
Editorial:XES | 
Pàgines:

Llibre “Acceptem el repte” FSMET 2020

‘Acceptem el repte’ recull les iniciatives seleccionades en el procés del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET) celebrat l’any 2020. El fòrum va oferir un espai de recerca i construcció d’economies transformadores a través de l’exemple de lluites, campanyes, projectes, polítiques i pràctiques. El llibre digital dona resposta a grans reptes globals des de pràctiques concretes i localitzades. Pots consultar-lo aquí.

L’Economia Social i Solidària a Catalunya

Si l’economia social històrica, a Catalunya, nasqué al bell mig d’un segle XIX caracteritzat per l’emergència del capitalisme industrial i l’antagonisme del moviment
obrer, a les primeres dècades del segle XXI l’Economia Social i Solidària catalana suma nous reptes i aliances. Enfront, un sistema globalitzat que -sota les seves
pulcres interfícies digitals- amaga un planeta en flames per la injustícia social, l’autoritarisme polític, la desigualtat econòmica i la devastació ambiental. Al darrera,
una llarga tradició de col·lectivitats solidàries, de cooperativismes i sindicalismes emancipadors, d’associacionismes i mutualismes fraternals. Al costat, una majoria
social que estima l’autoorganització col·lectiva, expressada a nivell local i municipalista; que promou l’autodeterminació política, social i econòmica. Per davant,
unes generacions que empenyen la transformació feminista i la transició ecològica de l’economia; i unes comunitats migrades que aixequen una nova economia popular,
diversa i antiracista. A l’horitzó, el projecte històric i present de l’Economia Social i Solidària: afrontar quotidianament les necessitats i aspiracions col·lectives bastint un
futur amb justícia social, democràcia política, equitat econòmica i sostenibilitat ambiental. És a dir, la construcció -diferenciada del capitalisme i de l’Estat- d’un àmbit
econòmic per la transformació social.

Jordi Estivill i Ivan Miró
 |  Preu:22 | 
Editorial:Icària | 
Pàgines:338

L’impacte de la Covid19 sobre l’ESS: solidaritat malgrat les dificultats

Informe basat tres fonts de dades diferents que, combinades, permeten tenir una fotografia amb diferents nivells de l’impacte de la covid-19 sobre el teixit de l’ESS: la campanya Balanç Social 2020, la recollida de dades específiques del sector agroecològic i del sector tecnològic coordinada per Pam a Pam. Podeu llegir-lo complet aquí o bé consultar el resum executiu.

 

Alba Hierro, Guillem Subirachs i Rubèn Suriñach
 |  Preu: | 
Editorial:XES | 
Pàgines:

Economia solidària i història social

Editat per Jean Louis Laville i Jordi Estivill, el volum recull les perspectives històriques de França, Itàlia, Portugal i Catalunya i és fruit de les ponències de la I Trobada Internacional d’Historiadors de l’Economia Solidària, celebrat el febrer de 2019 a Barcelona.

Jean Louis Laville i Michelle Riot-Sarcey tracten el cas de França; Álvaro Garrido escriu sobre l’economia social a Portugal; Elisabeta Buccolo reflexiona sobre l’economia solidària a Sicília; Marc Dalmau i Jordi Estivill fan un balanç de Catalunya, i Rogerio Roque Amado presenta les similituds i les diferències entre aquests països.

Jean Louis Laville i Jordi Estivill
 |  Preu:20 | 
Editorial:Icària Editorial | 
Pàgines:232

Pla d’Acció de l’ESS: mesures a implantar des del moviment

La primera branca del Pla d’Acció de l’ESS davant la crisi contempla les mesures que creiem que han d’impulsar les administracions públiques i aquesta és la segona branca, el full de ruta del mateix moviment, feta amb les aportacions de totes les comissions, xarxes locals i sectorials, a partir de les quals hem definit tres grans eixos de treball conformats per unes línies estratègiques i un conjunt d’accions. Tota aquesta feina es resumeix en aquest document: un ventall de mesures a dur a terme des del propi del mateix moviment de l’ESS, que sorgeix de la XES, però que volem que la transcendeixi i s’estengui al conjunt de l’àmbit.

Comissió d’incidència de la XES
 |  Preu: | 
Editorial:XES | 
Pàgines:

Pla d’Acció de l’ESS per a les administracions públiques

La crisi socioeconòmica causada per la COVID-19 està posant de manifest la incapacitat del sistema capitalista per sostenir les condicions de vida en moments d’emergència social. Si ja era evident que, en condicions “normals”, aquest sistema es reproduïa en el temps a base d’empitjorar les condicions de vida de les classes populars del Nord global per engruixir els comptes de resultats de les classes dominants, de sotmetre a la fam i la misèria la gran majoria del Sud global, i de destruir els ecosistemes, la situació extrema que vivim l’ha deixat encara més al descobert: és un sistema fallit.

Creiem que és important passar a l’ofensiva i situar-nos com a peça clau per a la construcció d’un nou model econòmic que posi la vida al centre. Entre totes les reaccions i ensenyaments sorgits, per ara, d’aquesta crisi, n’hi ha cinc que són especialment rellevants des d’una perspectiva d’ESS, ja que ens connecten directament amb les nostres pràctiques i valors, i justifiquen la necessitat de defensar i reforçar aquestes iniciatives arreu. Presentem la primera fase del Pla Acció, dirigida a administracions públiques.

Comissió d’incidència de la XES
 |  Preu: | 
Editorial:XES | 
Pàgines:

La transició a les renovables Cap a una energia social i solidària

Aquest llibre planteja un pla per desplegar el canvi cap a un 100% de fonts d’energia renovables, una proposta realitzada en el si de l’associació Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible (CMES). Quin paper ha de tenir l’economia social i solidària en aquesta transició? Com deconstruïm una arquitectura energètica que privatitza els béns comuns naturals i socialitza els costos de la seva nocivitat sobre la població? La perspectiva de la sobirania energètica és clau. L’economia capitalista del creixement ha topat amb els límits de la Terra. Si les nou últimes generacions han consumit el 33% de les reserves de fonts d’energia no renovables, les tres darreres n’hem consumit el 87% d’aquest total. Les conseqüències climàtiques, mediambientals i socials són devastadores i amenacen la nostra vida quotidiana. El llibre també presenta 25 iniciatives socioeconòmiques per a la transició i la sobirania energètica, impulsades per entitats que ja caminen cap a la transició ineludible.

Jordi Pujol Soler i Carlers Riba Romeva
 |  Preu:10 | 
Editorial:Pol·len Edicions | 
Pàgines:132

15 mesures cap a l’ESS als municipis

Un document elaborat per la XES per tal que les candidatures i les administracions locals acompanyin el procés d’autoorganització econòmica de les comunitats locals i co-impulsin amb elles un nou enfortiment socioeconòmic territorial.

El podeu consultar aquí.

Xarxa d’Economia Solidària
 |  Preu:0 | 
Editorial:Xarxa d’Economia Solidària | 
Pàgines:4