Cómo vivir en tiempos de crisis

AUTOR

Edgar Morin, director emèrit de recerca al CNRS, ha rebut la distinció honoris causa en diverses universitats del món.
Patrick Viveret, filòsof, va ser conseller del tribunal de comptes de França i durant el govern de Jospin va ser responsable de la missió de redefinir els indicadors de riquesa.

SINOPSIS

Davant la crisi actual, hem de prendre distància, situar aquest moment en el marc d’un procés de canvi històric, com els que ja hem conegut, per detectar el cicle que acaba i el nou ordre que s’obre. En aquest període crític, en què l’empitjorament és possible i on els desafiaments són crucials, mantinguem la certesa que l’improbable encara pot passar.

Edgar Morin y Patrick Viveret
 |  Preu:10 | 
Editorial:XES / Icaria | 
Pàgines:78

Democracia Económica

AUTOR

Antoni Comín Oliveres i Luca Gervasoni Vila són els coordinadors dels nou blocs generals que componen aquest llibre.
Pròleg a la segona edició d’Ignacio Ramonet, catedràtic de Comunicació a París-VII.

SINOPSIS

Aquest llibre d’autoria col·lectiva intenta respondre preguntes, amb la voluntat d’obrir sense complexos un debat certament radical. La seva més íntima intenció no és altra que inspirar el pensament i l’acció de tots aquells que creuen que, també avui, la nostra prioritat segueix sent la construcció d’un sistema econòmic més just, que ens permeti viure en una societat on tots els seus membres tinguin una vida digna de ser reconeguda com una vida humana.

Antoni Comín y Luca Gervasoni (coords.)
 |  Preu:28 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:542

Hacer real lo posible

AUTOR

Marcos Arruda és llicenciat en Ciències Econòmiques, doctorat en Economia i Educació. És coordinador de PACS (Institut de Polítiques Alternatives per al Con Sud), i un dels fundadors del Fòrum Social Mundial i de la Xarxa Global de Socieconomía Solidadria. És soci fundador de l’Institut Cajamar i participa en la coordinació del Moviment Jubileu Sud, que va promoure els Plesbicitos sobri la Deute i sobre el ALCA.

SINOPSIS

Aquest llibre és el segon d’una trilogia sobre la formació del ser humà. Hacer real lo posible és una reflexió creativa i una proposta d’una nova economia que valori a cada persona, cada cultura i cada poble i busqui un projecte comú d’humanitat a partir de la valoració i de la complementarietat de les diferències.

Marcos Arruda
 |  Preu:18 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:319

Manifiesto Utopía

AUTOR

El Mouvement Utopia es crea per al sorgiment d’una esquerra d’avantguarda sobre la base de la identitat ecologista i anti-globalització, capaç de transformar la societat per a arribar a nous ideals i assolir-los.

SINOPSIS

Sí, una altra forma d’imaginar, de pensar i de fer política és possible. Existeixen altres perspectives que la resignació i la submissió al model actual.
L’originalitat d’Utopia consisteix a elaborar anàlisi i proposicions dintre del món associatiu, però també en els moviments i partits d’esquerra.
Però per a construir prèviament cal deconstruir, i per a això, qüestionar tres alienacions, el dogma del creixement com solució màgica a tots els mals, el consum com únic criteri de realització individual i el treball erigit en valor absolut. La nostra utopia considera que la reflexió aliada a la imaginació és capaç de crear un projecte polític fort que sedueixi a la majoria.
Aquest és el nostre imperatiu i la nostra urgència.

Mouvement Utopía
 |  Preu:13 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:151

Por una economía ecológica y solidaria

AUTOR

Antonio Estevan, fundador de la xarxa de consultors Gea 21, va morir al setembre de 2008. Va ser un dels impulsors de la difusió a Espanya dels principis de la gestió de la demanda de l’aigua.
José Manuel Naredo és doctor en Ciències Econòmiques. Va ser galardonat amb el Premi Nacional d’Economia i Medi Ambient 2000 i amb el Premi Internacional de Geocrítica 2008.

SINOPSIS

Aquest llibre reflecteix la conversa mantinguda amb Antonio Estevan i José Manuel Naredo sobre temes fonamentals relacionats amb el sistema econòmic imperant i les seves possibles alternatives.
La seva publicació arriba en un moment molt oportú, quan l’actual crisi econòmica induïx a qüestionar aquest sistema.
Proposem en aquest llibre, doncs, un diàleg entre economia ecològica i economia solidària, necessari per a la construcció d’un nou paradigma. És el moment d’integrar l’ecologia i l’economia solidària al món del treball; i l’èxit d’aquesta nova economia respectuosa amb tot el viu és ja evident i constatable.

Antonio Estevan y José Manuel Naredo
 |  Preu:9.5 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:119

Crisis capitalista y economía solidaria

AUTOR

Jean-Louis Laville és sociòleg i economista, professor del Conservatoire National donis Arts et Métiers (Cnam).
Jordi Garcia Jané és cooperativista i membre de la Xarxa d’Economia Solidària.

SINOPSIS

L’esclat de la crisi deixa a la vista que l’autorregulació del mercat és un mite i que el capitalisme, a més de generar desigualtat i ser ecològicament insostenible, resulta intrínsecament inestable i ineficient.

Al mateix temps assistim a l’expansió d’iniciatives econòmiques distintes a les capitalistes. Ens referim a l’anomenada economia social o solidària: cooperatives, grups de consum responsable, banques ètiques? Totes elles ens demostren que existeixen altres formes de produir, consumir i finançar-se regides per lògiques democràtiques, sostenibles i solidàries, i que a més són prou resistents perquè moltes assoleixin sobreviure en un mitjà tan hostil com són el mercat i la societat capitalista.

J-Louis Laville y Jordi Garcia
 |  Preu:15 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:207

La dimensión perdida

AUTOR

Manfred A. Max-Neef economista, xilè, és fundador executiu del Centre d’Alternatives per al Desenvolupament de Xile. Rector de la Universitat Bolivariana. En 1993 va rebre el premio Nobel Alternatiu d’Economia.

SINOPSIS

Quin és el significat de democràcia, llibertat, dignitat humana, nivell de vida? És un assumpte referit a béns o a persones? Per descomptat que concerneix a persones. Però les persones poden ser elles mateixes només en grups petits.
Hem d’aprendre a pensar en termes d’una estructura que operi amb multiplicitat d’unitats de petita escala. Si el pensament econòmic no és capaç de captar això, llavors és inservible. Si no pot anar més enllà de les seves vastes abstraccions com l’ingrés nacional, la taxa de creixement o les relacions cabdal/producte, esborrem l’economia i comencem de nou.

Manfred A. Max-Neef
 |  Preu:8 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:92

¡Participacción!

AUTOR

Illacrua és una revista mensual, especialitzada a tractar l’actualitat social, política i cultural des dels analísis i alternatives que aporten els cridats nous moviments socials.

SINOPSIS

Per al canvi social, no n’hi ha prou amb la protesta; també cal proposar alternatives i practicar noves formes de vida que prefiguren ja la societat que volem.
En aquest llibre, ens conten com crear formes col·lectives, democràtiques i sostenibles de treballar, consumir o invertir, distintes a l’empresa capitalista, el centre comercial o el banc de torn.
Llegint aquest llibre podrem iniciar amb bon peu projectes d’economia solidària com una cooperativa de treball, un hort comunitari, una xarxa de barata o una cooperativa de consum agroecológico, entre uns altres.

Revista Illacrua
 |  Preu:15 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:199

Desarrollo a escala humana

AUTOR

Manfred A. Max-Neef economista, xilè, és fundador executiu del Centre d’Alternatives per al Desenvolupament de Xile. Rector de la Universitat Bolivariana. En 1993 va rebre el premio Nobel Alternatiu d’Economia.

SINOPSIS

Ens trobem davant una cruïlla, i a pesar d’això la perplexitat enfront de la realitat de desigualtats i pobresa que ens embolica, després de dècades de pretès desenvolupament i progrés, sovint, ens paralitza.
Fins al moment la ciència econòmica ha estat concebuda com una força que, des de postures tecnocráticas i economicistas, s’ha imposat de forma hegemónica en la planificació social, sent en realitat únicament una mezcolanza de proposicions científiques, receptes tècniques, instruments analítics, idearis polítics i propaganda política

Manfred A. Max-Neef
 |  Preu:12 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:148

Praxis de la esperanza

AUTOR

Daniel Jover és soci-fundador de l’equip Promocions, membre del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia, de l’Institut Paulo Freire i de la Xarxa d’Economia Solidària.

SINOPSIS

Aquest llibre és una reflexió des de l’experiència que planteja alternatives d’educació més enllà de l’escola, d’ocupació més enllà del treball assalariat i els canvis del mercat laboral. És altra forma d’emprendre en una economia social i solidària, camps del compromís de l’autor al llarg de trenta anys.
A manera d’assaig impressionista, i unint l’opció personal amb la professional, denuncia el fals dilema entre realitat i utopia, perquè les fronteres del possible es revelen noves dimensions de la realitat que no havíem sospitat.
És una aposta per a situar les polítiques d’educació i ocupació al servei dels drets humans i l’ètica de la igualtat.

Daniel Jover
 |  Preu:18 | 
Editorial:Icaria / Nordan | 
Pàgines:301