CURES

La comissió de Cures té per objectiu la implementació de la visió de les economies feministes en les dinàmiques organitzacionals de la xarxa. En aquest sentit, esdevé una important eina per preservar el bon clima de cooperació interna, tot promovent una atmosfera de confiança i col·laboració entre les entitats i persones que en formen part.

OBJECTIUS

Crear vincles i relacions constructores de dinàmiques de comunitat en favor del poder cooperatiu com a capacitat de potència i creació; no de dominació, intimidació o control.

Promoure dinàmiques polítiques basades en els valors d’horitzontalitat, diàleg, procés i construcció de consens.

Afavorir la comunicació no violenta i aportar recursos, eines i protocols d’actuació.

Intervenir i mitjançar en situacions de conflicte quan així li sigui requerit per l’òrgan Permanent.

NOTÍCIES

50 mesures per a una transició Ecosocial a Catalunya

L'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, conformada…

Plenària d’autodefensa col·lectiva dijous 30 de maig

Us convidem a participar en la propera Plenària de la Xarxa…