CURES

La comissió de Cures té per objectiu la implementació de la visió de les economies feministes en les dinàmiques organitzacionals de la xarxa. En aquest sentit, esdevé una important eina per preservar el bon clima de cooperació interna, tot promovent una atmosfera de confiança i col·laboració entre les entitats i persones que en formen part.

OBJECTIUS

Crear vincles i relacions constructores de dinàmiques de comunitat en favor del poder cooperatiu com a capacitat de potència i creació; no de dominació, intimidació o control.

Promoure dinàmiques polítiques basades en els valors d’horitzontalitat, diàleg, procés i construcció de consens.

Afavorir la comunicació no violenta i aportar recursos, eines i protocols d’actuació.

Intervenir i mitjançar en situacions de conflicte quan així li sigui requerit per l’òrgan Permanent.

NOTÍCIES

Alberg Solidança a PalafrugellSolidança

Allotjament amb valors de l’economia solidària

Vols passar uns dies fora de casa, però vols sentir-te com a…