EXTERNES

Des dels seus orígens, lligats al primer Fòrum Social Mundial de Porto Alegre de 2001, la XES ha tingut vocació internacionalista i una clara voluntat de treballar amb xarxes de l’estat espanyol. La XES ha mantingut també contactes amb altres xarxes, majoritàriament d’Amèrica Llatina. Fruit d’aquesta relació, es va crear la col·lecció de llibres d’Economia Solidària i s’han convocat diversos intercanvis i trobades. Entre aquests, destaca l’organització a Barcelona l’any 2011 del Congrés Fundacional de RIPESS Europa, la branca europea de RIPESS.  

La comissió d’Externes s’encarrega, doncs, de teixir relacions amb altres entitats que estiguin alineades amb els objectius estratègics de la XES; tot enfortint les aliances amb altres moviments socials o lluites, ja siguin locals o internacionals; treballant la incidència política al costat del grup de treball sobre la proposta de Llei d’Economia Solidària; o esdevenint un catalitzador d’activitats que facin o vulguin fer les entitats sòcies en l’àmbit internacional.

La XES es constitueix, així, com a pont entre projectes i iniciatives que treballen en terrenys similars en diferents països i no tant com un agent generador de projectes i gestor de subvencions. En aquest sentit, també es prioritza i potencia el seu rol com a subjecte polític al territori.

Aquest és el mapa d’aliances que marca el full de ruta de la comissió:

NOTÍCIES