[]
1 Step 1
Valoració de l'activitat de la XES 2020

Si us plau, et demanem que dediquis 5 minuts a omplir aquesta enquesta per avaluar l'activitat de la XES durant l'any 2020.

Les respostes són anònimes i seran utilitzades únicament per millorar la nostra organització.

A. PERTINÈNCIA I PARTICIPACIÓ
2. Com vas conèixer la XES?
Altres
4. Amb quina freqüència contactes amb la XES o participes en alguna activitat?
Altres
B. VALORACIÓ DE L'ORGANITZACIÓ
5. Indica el teu grau de satisfacció amb la XES.L'escala va de l'1 (molt deficient) al 5 (excel·lent)
6. Quina definició de la XES consideres més encertada? En pots escollir fins a tres

7.1 Valora el funcionament actual dels següents espais o projectes de la XES (totes les comissions de la XES són obertes, si vols participar-hi trobaràs el correus de contacte al web).

Molt deficient (1), Malament (2), Normal (3), Bé (4), Excel·lent (5). En blanc (NS/NC).


Assemblees
Xarxes locals
Comissió de Formació i publicacions
Comissió de Relacions externes
Comissió d'Economies feministes
Comissió de Procomuns
Comissió d'Ecologia
Comissió d'Intercooperació
Comissió d'incidència política
Sectorial d'habitatge
Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC)
FESC
Balanç Social
Pam a Pam

7.2 Valora també el funcionament d'aquests serveis a la XES:

((1) Gens, (2) Poca, (3) Prou, (4) Força, (5) Molta. En blanc (NS/NC).

Comunicació externa
Comunicació interna
Atenció rebuda
Administració

8.1 De l'1 al 5, quina importància dones a cadascun dels espais i projectes esmentats anteriorment?

(1) Gens, (2) Poca, (3) Prou, (4) Força, (5) Molta. En blanc (NS/NC).

Assemblees
Xarxes locals
Comissió de Formació i publicacions
Comissió de Procomuns
Comissió de Relacions Externes
Comissió d'Economies Feministes
Comissió d'Ecologia
Comissió d'Intercooperació
Comissió d'incidència política
Sectorial d'habitatge
Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC)
FESC
Could be better
Pam a pam
Balanç social

8.2 De l'1 al 5, quina importància dones a cadascun dels serveis XES esmentats anteriorment:

(1) Gens, (2) Poca, (3) Prou, (4) Força, (5) Molta. En blanc (NS/NC).

Comunicació externa
Comunicació interna
Atenció rebuda
Administració
9. Si no participes habitualment a les assemblees i/o a les comissions, per quin motiu és?
Altres
10. Estem dedicant molt esforços a impulsar l'articulació territorial i sectorial. Com d'important et sembla?
PocBastantMoltNS/NC
Articulació territorial
Articulació sectorial
11. Quins aspectes creus que cal millorar a la XES?
0 /
C. VALORACIÓ DE LA RESPOSTA A LA PANDÈMIA
13. La resposta de la XES a la pandèmia t'ha semblat l'adequada?
14. Et sembla adient l'impuls de les següents accions de resposta a la crisi?
Poc BastantMoltNS / NC
Elaboració del pla d'acció de l'ESS.
Participació al Pla de Xoc Social.
Participació al Fons Cooperatiu ESS.
Especial Balanç Social - impacte pandèmia.
Projecte d'abastiment agroecològic entre Pam a Pam i Arran de Terra.
Butlletins especials "Pandèmia solidària".
Elaboració de les 11 mesures per a la transició EcoSocial.
Impuls de la intercooperació sectorial.
Reforç de l'articulació territorial.
Interlocució amb administracions públiques.
15. Altres comentaris sobre la reacció a la pandèmia i expectatives 2021 sobre el paper de la XES en el context actual.
0 /
16. Vols afegir alguna altra opinió sobre qualsevol aspecte de XES?
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder