3. Donar suport a la distribució i comercialització dels productes i serveis de l’ESS

3. Donar suport a la distribució i comercialització dels productes i serveis de l'ESS