9. Posar a disposició recursos que facilitin les iniciatives sociocomunitàries

9. Posar a disposició recursos que facilitin les iniciatives sociocomunitàries