Economia solidària i història social

ESS i història social
  • Jean Louis Laville i Jordi Estivill
  • Editorial: Icària Editorial
  • Any: 2020
  • Pàgines: 232
  • Idioma: Catala
  • Preu: 20
  • ISBN:
  • Material:
Editat per Jean Louis Laville i Jordi Estivill, el volum recull les perspectives històriques de França, Itàlia, Portugal i Catalunya i és fruit de les ponències de la I Trobada Internacional d’Historiadors de l’Economia Solidària, celebrat el febrer de 2019 a Barcelona.
Jean Louis Laville i Michelle Riot-Sarcey tracten el cas de França; Álvaro Garrido escriu sobre l’economia social a Portugal; Elisabeta Buccolo reflexiona sobre l’economia solidària a Sicília; Marc Dalmau i Jordi Estivill fan un balanç de Catalunya, i Rogerio Roque Amado presenta les similituds i les diferències entre aquests països.