Introducción a las finanzas islámicas. Principios y fundamentos

Introducción a las finanzas islámicas
  • Najia Lotfi
  • Editorial: Icària
  • Any: 2021
  • Pàgines:
  • Idioma: Castellà
  • Preu: 14
  • ISBN:
  • Material:
Pel seu nom, les finances islàmiques, una combinació entre l'economia i la religió (islam), és una antiga forma d'intermediació financera, les primeres institucions de les quals van aparèixer en els anys setanta del segle passat. Aquesta combinació es tradueix en conceptes, fonaments, aspectes i principis econòmics i financers que tenen les seves arrels en la llei islàmica (xaria). 
L'economia i les finances islàmiques són conceptes tant teòrics com pràctics que s'adapten amb el temps i l'espai, i són presents fins i tot en països europeus amb minoria musulmana com és Espanya. Aquest llibre ens apropa a aquesta nova mirada de l'economia en l'àmbit internacional, present en més de 80 països, i que cada dia més acceptació té a tot el planeta.