La dimensión cooperativa

  • Jordi Garcia, Jordi Via i Lluis M. Xirinacs
  • Editorial: Icària/Nordan
  • Any: 2006
  • Pàgines: 239
  • Idioma: Castellà
  • Preu: 16
  • ISBN: 84-7426-843-5
  • Material: Paper reciclat
AUTOR
Jordi Garcia i Jordi Via són cooperativistes i membres de la Xarxa d'Economia Solidària. Lluis M. Xirinacs és doctor en filosofia i investigador sobre el pensament global.
SINOPSIS
A hores d'ara està clar que els dos grans paradigmes que van regir les economies occidentals del segle XX, el keynesianisme i el neoliberalisme, ja no serveixen per a inspirar el nou segle que hem començat. És necessari reinventar l'economia i, per tant, una de les seves cèl·lules bàsiques, l'empresa, empantanada en una organització jeràrquica del treball, una relació merament egoista amb la societat i una percepció ultracompetitiva del món dels negocis. Enfront d'aquesta situació, neixen per onsevulla brots d'una nova forma de fer empresa al servei de les persones. Aquests brots pertanyen sovint a una espècie molt arrelada, que s'ha mostrat particularment resistent als embats del capitalisme: la cooperativa.