Pla d’Acció de l’ESS: mesures a implantar des del moviment

Pla Acció ESS: full de ruta del moviment
  • Comissió d'incidència de la XES
  • Editorial: XES
  • Any: 2020
  • Pàgines:
  • Idioma: Català
  • Preu:
  • ISBN:
  • Material:
La primera branca del Pla d’Acció de l’ESS davant la crisi contempla les mesures que creiem que han d’impulsar les administracions públiques i aquesta és la segona branca, el full de ruta del mateix moviment, feta amb les aportacions de totes les comissions, xarxes locals i sectorials, a partir de les quals hem definit tres grans eixos de treball conformats per unes línies estratègiques i un conjunt d’accions. Tota aquesta feina es resumeix en aquest document: un ventall de mesures a dur a terme des del propi del mateix moviment de l’ESS, que sorgeix de la XES, però que volem que la transcendeixi i s’estengui al conjunt de l’àmbit.