Proposta de Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya

XES
  • XES
  • Editorial: XES
  • Any: 2014
  • Pàgines:
  • Idioma: Català
  • Preu:
  • ISBN:
  • Material:
L'any 2014, la Permanent de la XES va aprovar aquesta proposta de Llei de l'Economia Social i Solidària de Catalunya, eina clau per impulsar el sector. Catalunya és, per antecedents històrics i per el seu actual dinamisme, bressol i baluard de l’economia social i solidària del sud d’Europa.  Les primerenques cooperatives obreres de consum i producció ja afrontaren i resolgueren sovint, des de mitjans del segle XIX, les necessitats econòmiques de les classes populars catalanes. Les mutualitats asseguraren, al llarg del segle XX, la previsió social d’àmplies capes de la societat, i experiències com les cooperatives agrícoles, els cellers cooperatius, els pòsits de pescadors o els ateneus, entre d’altres, són fórmules associatives amb que els i les catalanes han edificat, històricament, una veritable economia de la fraternitat.   Una economia que, forjada des de la lluites de les classes populars catalanes, ha articulat solidàriament la nostra societat, creant i distribuint equitativament riquesa, cultura, comunitat, identitat. Uns fonaments propis que han arribat fins avui, quan les formes innovadores de la cooperació social desborden i enriqueixen el bagatge de l’economia social i solidària catalana. Un passat original, un present vibrant i un futur que ja emergeix, requereixen d’una llei pròpia que fomenti i protegeixi l’economia social i solidària del país.