comunicat projecte de llei de contractes de serveis a les persones