PROJECTES D’INTERCOOPERACIÓ TIC A L’ESS

L’intercooperació és una estratègia clau per fer créixer l’economia solidària i fer possible projectes que soles no podríem tirar endavant. Aquí et mostrem alguns dels projectes en el sector TIC.

PlataformESS
PlataformESS

Mancomunació de servidors i eines digitals de programari lliure per a la retransmissió d’esdeveniments en directe i per desenvolupar un repositori públic amb plataformes lliures. Fins al moment tenim instal·lats pads, Jitsi, BigBlueButton i un servei d’streaming

 • Nom del projecte: PlataformESS
 • Entitats que ho lideren i/o participen: Impulsen XES, La Fede, SMAC! – CDR, Cultura21 SCCL. Desenvolupa ExO
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: De moment no tenim cap demanda concreta
 • Contacte: procomuns@xes.cat
 • Web: https://plataformess.org/

Passa’t al FLOSS

Projecte de sensibilització, detecció, diagnosi i acompanyament en la migració cap al FLOSS per part de les entitats

 • Nom del projecte: Passa’t al FLOSS
 • Entitats que ho lideren i/o participen: COLECTIC
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: Dinamització/comunicació per arribar a més entitats, suport tècnic per la part de les migracions, Desenvolupaments a mida o personalitzacions d’eines per a necessitats detectades (entitats que volen deixar d’utilitzar programari privatiu però els fa falta suport o personalització)
 • Contacte: floss@colectic.coop
 • Web: https://floss.colectic.coop/
Supermercats Cooperatius
Rercerca en recursos tecnològics per a la gestió de Supermercats Cooperatius

Des de Coopdevs impulsem la branca tecnològica del procés d’interccoperació que han engegat de mà d’Opcions els diferents projectes de Supermercats Cooperatius a Catalunya. (Ara s’han sumat Mallorca i València). De moment hem concretat dos projectes amb La Feixa de Mataró, SuperCoop Manresa i Terranostra de Mallorca

 • Entitats que ho lideren i/o participen: Coopdevs. i CoopITEasy
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta:  Projectes de supermercats cooperatius, centrals de compres agroecològics. Desenvolupadors en Odoo.
 • Contacte: Eugeni Chafer. eugeni.chafer@coopdevs.org
 • Web: http://www.Coopdevs.org
processos.org

Acompanyament i implantació d’ERPs

 • Entitats que ho lideren i/o participen: FACTO, Coopdevs
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: Fase incipient, de moment cobrim necessitats
 • Contacte: info@processos.org
 • Web: https://processos.org/
Teixidora.net 
Plataforma wikisemàntica i metodologies de documentació col·laborativa amb etherpad per recollir continguts en activitats i interrelacionar-los.
 • Entitats que ho lideren i/o participen: femProcomuns, Col·lectivaT, Remix the Commons
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: col·laboració desenvolupament bots amb Python i en desenvolupament corrector i “lligacaps” amb tecnologies lingüístiques i aprenentatge de màquina, col·laboració SMW i interoperabilitat amb altres wikis semàntiques, disseny d’interfície i CSS
 • Contacte: teixidora@femprocomuns.coop
 • Web: https://www.teixidora.net/wiki
Digital Match impulsa
Digital Match Impulsa
Hub de programes d’acceleració digital col·laborativa i transversalment feminista que té com a objectiu l’acceleració digital de projectes d’organitzacions i empreses amb valors transformadors.
Entitats que ho lideren i/o participen:Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i Dimmons (UOC)
Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: suport en el desenvolupament o costumització d’eines digitals d’intercooperació
CommonsCloud.coop
Servei cooperatiu mancomunat d’eines de teletreball i emmagatzament al núvol on les entitats i persones usuàries en són sòcies. Centrat en l’estandarització del servei i la seva escalabilitat. Actualment ofereix Oficina (Nextcloud+LibreOffice, emmagatzament, compartir, editar, calendari, formularis), Àgora (Discourse, fòrum), Projectes (Phabricator), Formularis (Limesurvey), Videoconferència (BBB amb Meet.coop) amb gestió de comptes unificada per tots els seveis. Estan previstos nous serveis de correu (Zimbra), gestió de contactes (OpenCRM) i gestió econòmica (Dolibarr).
 • Entitats que ho lideren i/o participen: LliureTIC, bTactic, femProcomuns
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: Entitats usuàries que vulguin mancomunar serveis i participar en la comunitat. Serveis a mida associats i/o complementaris que es puguin oferir als socis. Interoperabilitat i/o federació amb projectes similars.
 • Contacte: hola@commonscloud.coop
 • Web: https://commonscloud.coop
Cercles.Coop
Eines per la governança digital de les Cooperatives, basat en Decidim.
 • Entitats que ho lideren i/o participen: CoopCat, Coopdevs, Platoniq, Colectic, FemProcomuns
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: Més entitats que vulguin donar suport a cooperatives en l’ús de la platofarma
 • Contacte: ccc@cooperativescatalunya.coop 
 • Web: https://cercles.coop/
IT 4 Social Economy
IT 4 Social Economy
Desenvolupament i documentació de mòduls d’Odoo orientats a les necessitats de les cooperatives.
 • Entitats que ho lideren i/o participen: Coopdevs i CoopITEasy
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: Entitats que s’hi vulguin sumar
 • Contacte: 
 • Web: https://it4socialeconomy.org/
OFN Business Intelligence
OFN Business Intelligence
Definició i monitorització de mètriques de negoci de OFN global i totes les seves instàncies per obtenir i compartir coneixement.
 • Entitats que ho lideren i/o participen: Open Food Network
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: Pot ser una experiència útil per altres projectes
 • Contacte: 
 • Web: https://www.openfoodnetwork.org/
Meet.coop
Meet.coop
Plataforma mancomunada per videoconferències basada en BigBlueButton i gestionada per cooperatives. També s’ofereix com a part dels serveis de CommonsCloud.
 • Entitats que ho lideren i/o participen: femProcomuns, Collocall, Hypha, Open.coop
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: Assessoria legal (dret internacional, protecció de dades, etc.), desenvolupament i infraestructura, entitats usuàries que vulguin mancomunar serveis.
 • Contacte: coop@femprocomuns.coop
 • Web: https://meet.coop
Cooperatives de consumidores
Intercooperacio entre cooperatives de consumidores
Treball conjunt de definició de necessitats, processos i eines tecnològiques. Es comparteixen coneixements i es mancomunen desenvolupaments
 • Entitats que ho lideren i/o participen: Som Connexió, Coopdevs, Som Mobilitat, Som Energia, Col·lectivaT
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: Es busquen mes cooperatives de consumidores (i altres tipus) i proveidors expecialitzats amb sector utilities
 • Contacte: info@coopdevs.org
 • Web: 
 XOIC (Xarxa Oberta d’Internet de les Coses)
Xarxa mancomunada per donar accés a sensors i altres dispositius d’internet de les coses (IoT). Forma part de The Things Network.
 • Entitats que ho lideren i/o participen: femProcomuns, eXO, entitats padrines TTN (F.Pare Manel, Inst.Rambla Prim, ColecTIC, …), Ajuntaments (Rubí, Arenys, Viladecans, Barcelona, …
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: Entitats padrines de nous nodes que vulguin col·laborar en el desplegament d’antenes, en promoure casos d’ús i/o en accions de formació.
 • Contacte: coop@femprocomuns.coop
 • Web: https://xoic.coop/
DADESS
Dades i algoritmes pel consum responsable i la inclusió social.
 • Entitats que ho lideren i/o participen: Col·lectivaT, Coopdevs, femProcomuns
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta:
 • Contacte: info@dadess.cat
 • Web: https://dadess.cat/
TICs ESS
TICs ESS
Espai continu on poder intercooperar entre entitats TIC de l’ESS.
 • Entitats que ho lideren i/o participen: Jamgo, Codi Cooperatiu, LliureTIC, Col·lectivaT, Adab1ts, CoopDevs, Colectic, Utopig, femProcomuns
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: Qualsevol entitat TIC de l’ES
 • Contacte: info@jamgo.coop
 • Web: https://chat.coophub.org
La Comunificadora
Programa per acompanyar projectes col·laboratius orientats a un model procomú. Compta amb eines i metodologies d’acompanyament, sessions de treball col·lectiu, espais autogestionats de treball i una comunitat de persones i projectes que han contribuït en les diferents edicions des de 2016.
 • Entitats que ho lideren i/o participen: femProcomuns, Labcoop, Barcelona Activa
 • Necessitats d’intercooperació/tipus d’entitats que farien falta: Entitats i projectes que vulguin comunificar-se, enfortir i fer sostenible la comunitat que en té cura i del procomú que els ocupa, treballant la seva co-governança, el compartir coneixement, la mobilització dels recursos necessaris i el seu model de producció. Persones i entitats que vulguin col·laborar amb els projectes participants al programa o que han participat en edicions anteriors. Impulsors de programes similars que vulguin compartir metodologies i experiències.
 • Contacte: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat
 • Web: http://barcelonactiva.cat/lacomunificadora

Vols conéixer alternatives de programari lliure per eines d’ús habitual? T’hem preparat un repositori!

Coneixes la campanya de memes, gifs i stickers #NoSiguisGAFAM? Humor contra les eines digitals capitalistes!