FAQ’s SÒCIES

Perquè hauria de fer-me sòcia?

Podeu formar part d’un espai de trobada i de reflexió amb l’objectiu de promocionar l’ESS on sumem entre totes les entitats sòcies. No som una entitat de serveis, tot i que n’oferim, si no pretenem ser un actor polític i d’articulació territorial autònoma. Som economia solidària organitzada; així que, com a entitat que representa el moviment, hem defensat els interessos col·lectius de sòcies en negociacions sectorials amb les administracions.

Com a sòcies també tindreu els següents drets: Descompte a la FESC i a altres entitats amb conveni amb la XES, Balanç Social complet amb segell gratuït, publicitat a les xarxes socials de la XES, suport a concurrència de projectes, punts a favor en contractacions de la XES, visibilitat en espais de la XES (directora de la web, espais d’intercooperació, etc.), ús del local per a reunions amb condicions favorables, participació a Ecosol i crèdit inicial o accés a formacions específiques.  A banda, les sòcies tenen vot a l’assemblea i poden participar de la comissió permanent, l’òrgan de gestió de la XES que representa l’assemblea.

Com s’organitza la XES?

A la pàgina organització hi trobareu la resposta i els documents bàsics que expliquen què és la XES. Les sòcies participen en molts àmbits de l’estructura: les assemblees, les comissions, les sectorials, els grups de treball o les xarxes locals.

Quina incidència política té la XES?

Creiem que des de la XES hem impregnat el moviment de l’economia social i solidària d’una manera de fer. Vam crear-nos el 2003 i ja som 400 entitats i persones sòcies.

La XES és un agent reconegut per organismes polítics públics ja que participa en multitud d’òrgans consultius i decisoris relacionats amb les administracions. Regularment mantenim reunions bilaterals amb la Direcció General d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya i hem presentat ponències sobre economia social i solidària al Parlament. La XES està treballant, a través de l’AESCAT, en l’impuls d’un marc normatiu a Catalunya que reconegui l’ESS i la seva voluntat transformadora de l’economia.

En l’àmbit local, la XES forma part d’òrgans municipals o processos de polítiques públiques diverses en relació amb l’economia social i solidària. A l’ajuntament de Barcelona, per exemple, formem part de la Taula de Contractació Pública, l’Àmbit Participat de l’Economia Social i Solidària de Barcelona o al grup motor per definir l’estratègia de ciutat pel foment i enfortiment de l’ESS cap al 2030, entre d’altres.

A escales territorials més àmplies, la XES forma part de REAS Red de Redes i RIPESS Europa, a través de les quals participem en convencions i campanyes estatals i internacionals.

La XES també forma part del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, La Coordi (Coordinadora de Comerç Just i Finances Ètiques) i som sòcies de Som Connexió, Som Energia, Fiare, Coop57 i Esperenzah.

Quina és la quota?

Les sòcies individuals fan una aportació anual de 35 eur, mentre que les entitats sòcies l’aportació varia segons el nivell de facturació, els anys de consolidació, el número de sòcies treballadores, el tipus d’organització, etc. Si ets una organització, abans de fer-te sòcia en parlarem en persona.

Un cop omplert el formulari ja sóc sòcia?

Un cop omplert el formulari contactarem amb vosaltres per trobar-nos, conèixer-nos i resoldre dubtes mutus. A partir d’aquí es decideix si se segueix endavant amb el tràmit de fer-se sòcia. En el cas de sòcies individuals no hi ha entrevista posterior i passeu a ser sòcia directament.

Si no sóc de Barcelona, té sentit ser sòcia?

Un dels valors principals de la XES és l’arrelament al territori i a la comunitat, així que moltes sòcies s’articulen territorialment en xarxes locals, de manera que es fomenta la coneixença i la intercooperació amb el moviment de la zona i el teixit local. Volem socialitzar l’economia social i solidària al territori.

Hauré d’anar a gaires assemblees?

Normalment hi ha entre 2 i 3 assemblees l’any. Sol haver-hi una assemblea general ordinària i una o dues extraordinàries. La resta de reunions dependran de la implicació que cada sòcia decideixi en comissions, xarxes locals, grups de treball o altres articulacions de la XES.

Envieu gaires mails?

Cada mes enviem un butlletí amb novetats. A banda d’això intentem minimitzar els correus i simplement fem comunicacions puntuals per esdeveniments com les assemblees generals, la FESC, l’Escola d’Estiu o campanyes com el Balanç Social.

Què té a veure la FESC amb la XES?

La FESC és la Fira d’Economia Solidària de Catalunya que organitzada per la XES des del 2012. És un esdeveniment anual amb projecció internacional fruit d’un procés col·lectiu que reuneix la gran diversitat d’experiències i pràctiques de l’economia social i solidària del territori català.