Listado de la etiqueta: feminisme

Prevenció i abordatge de violències masclistes a les organitzacions

Les violències masclistes són un problema que afecta tant l’àmbit públic com el privat. Malgrat els avanços en la lluita contra aquestes situacions, encara és necessari implementar més estratègies per detectar i abordar aquestes pràctiques, especialment en els nostres àmbits laborals i comunitaris.

Hem volgut fer un recull dels projectes de Pam a Pam que ofereixen serveis per acompanyar a les empreses i les organitzacions en la prevenció i abordatge de violències masclistes. Aquestes entitats són:

Si busqueu serveis més amplis d’acompanyament a les organitzacions per incorporar internament la perspectiva de gènere i la mirada feminista, podeu consultar aquest recull específic.

Acompanyament per incorporar la mirada feminista

Cada cop són més les empreses i organitzacions que volen fer un canvi en la seva cultura organitzativa, en la seva estructura i funcionament per incorporar internament la perspectiva de gènere i la mirada feminista.

 

Almena Feminista Ofereix formació i assessorament a organitzacions i institucions per a la incorporació de la perspectiva de gènere i feminista en projectes, programes, accions concretes o en el si de la mateixa organització (relacions de poder, centralitat de les cures, desigualtats laborals, etc.). També capacita en comunicació inclusiva i abordatge de les violències masclistes.

Barabara Educació té un catàleg de formacions sobre la introducció a la perspectiva de gènere a les organitzacions. Acompanya en el disseny de plans d’igualtat i facilita processos d’implementació, avaluació, disseny i reformulació, per a apoderar equips a encarar processos futurs.

Candela, acció Comunitària i Feminista ofereix formacions i assessorament on compartir, reflexionar, prendre consciència i buscar estratègies de canvi personal i organitzacional. Van dirigides a entitats que volen aturar-se i reflexionar conjuntament sobre la seva tasca diària i dinàmica interna per incorporar una perspectiva de gènere.

Cos Cooperativa de Salut amb un enfocament sistèmic, acompanya processos com la revisió de rols i dinàmiques internes, les desigualtats en les càrregues de feina i responsabilitats, la dificultat en la crítica, la incapacitat comunicativa a l’hora d’abordar conflictes, la resolució de dinàmiques masclistes, l’anàlisi de rang i poder dins el col·lectiu, les càrregues emocionals i el canvi d’etapa dels projectes.

El camino del Elder imparteix formacions en gestió d’equips, poder, influència i estatus, així com gestió de les cures a les organitzacions. També assessoren sobre comunicació assertiva i gestió de les emocions. Pot fer o acompanyar una diagnosi de la cultura organitzativa des de la perspectiva de gènere i mirada feminista i acompanyen processos de reflexió i implementació d’aquesta nova cultura.

Equilàtera acompanya en l’elaboració de plans d’igualtat, diagnosis feministes, protocols de prevenció i abordatge de les violències masclistes, així com processos de sensibilització i formació. També assessoren en la creació de plans de conciliació, polítiques LGTBIA+, i en la incorporació, en general, de la perspectiva de gènere a les organitzacions.

Etcèteres acompanya i forma empreses i organitzacions que vulguin repensar-se per atendre qüestions relatives al model d’organització, governança i gestió des de les relacions entre les persones i abordar les cures dels equips amb mirada interseccional. També assessora en l’elaboració participada de protocols de prevenció de violències.

Fil a l’agulla fa acompanyament a les organitzacions en perspectiva de gènere per abordar el masclisme existent, prendre’n consciència i accionar mesures per transformar-lo. També acompanya en la incorporació de les cures i en la redacció de protocols. Pot fer un diagnòstic de cures en la organització i ofereix càpsules formatives per a homes.

Fundació Surt acompanya en l’elaboració i implementació de plans d’igualtat i LGTBI i protocols per la prevenció i abordatge de les violències masclistes. També ofereix formacions sobre com aplicar la perspectiva feminista i interseccional en els projectes i intervenció social i en la cultura organitzativa entre d’altres.

Kalidoscopia ofereix formacions per a empreses i entitats en sensibilització en perspectiva de gènere, en lideratge inclusiu, en comunicació no sexista i per la sensibilització en el col·lectiu LGTBIQ+.

L’Esberla assessora, acompanya i facilita en la incorporació del feminisme i l’ètica de la cura a les organitzacions, mitjançant diagnosis de gènere i LGBTIQ+, plans de transició ecofeminista, protocols, plans d’usos del temps, reglaments de règim intern i facilitacions grupals. A banda, fa formacions en aquestes temàtiques.

L’Eixida fa acompanyaments de projectes a grups amb perspectiva feminista i compten amb facilitadores de processos. També acompanya en l’elaboració de pressupostos amb perspectiva feminista.

La ciutat invisible acompanya en l’elaboració del reglament de règim intern amb visió de gènere i pot transferir la seva experiència en temes com la bestreta i polítiques laborals equitatives, permisos de parentalitat ampliats o apoderament tècnic. També acompanya en la creació d’iniciatives autogestionades en l’àmbit de la cura.

NUS Cooperativa acompanya a grups en noves formes de relacionar-se i d’abordar els conflictes amb una mirada feminista i comunitària per generar espais diversos, justos i sostenibles. Ho fa acollint totes les veus, cuidant objectius, processos i, sobretot, a les persones.

 

Vira Cooperativa Feminista realitza diagnosis de la situació de les entitats des de la perspectiva feminista i fa formacions sobre perspectiva feminista en l’àmbit laboral i d’actuació de l’entitat. Fa acompanyament en l’elaboració del pla d’igualtat intern i assessorament per a l’elaboració del reglament de règim intern des de la perspectiva feminista.

Quatre Cantonades ofereix acompanyament, facilitació grupal i formació en temàtiques com les dinàmiques de cura a les organitzacions, els plans d’igualtat o la sensibilització de gènere a la plantilla. També treballa temes com la intersecció entre el gènere i racialització, la societat no binària, el gènere a les xarxes socials o la coeducació i l’antifeminisme a les aules.

Col·lectiu Posidònia ofereix assessorament, formació i acompanyament a través d’espais facilitats o de gestió emocional per posar la mirada sobre diversos temes de l’organització i generar canvi. També ajuda a construir i aplicar protocols amb mirada feminista, posant atenció en el llenguatge que s’utilitza.

L’Etnogràfica, antropologia per a la transformació social acompanya i forma organitzacions per incorporar la perspectiva feminista i interseccional en els seus projectes, abordatges i estructures. Amb les eines de l’antropologia crítica, dissenyen projectes, fan recerca aplicada, informes, diagnosis i consultoria organitzacional.

 
 

Si busqueu serveis específics d’acompanyament a les organitzacions en la prevenció i abordatge de violències masclistes, podeu consultar aquest recull.

Vols fer saltar les costures del sistema?

La comissió d’Economies Feministes fa una crida per a incorporar noves mirades al grup!

Durant l’any passat, la comissió va estar molt centrada en l’elaboració del darrer llibre publicat a la col·lecció Eines de la XES, editat per Pol·len Edicions: Economia Solidària i Feminista. Tot i la feinada que els va suposar, no podrien estar més contentes: l’obra ha tingut una gran rebuda, ja s’han fet diverses presentacions al territori i per Sant Jordi ha estat a la majoria d’aparadors de les llibreries de proximitat!

Enguany, les companyes de la comissió donaran continuïtat a tota aquesta feina amb un cicle d’espais de reflexió sobre economia feminista aplicada. Així, prenent com a fil conductor les experiències recollides al llibre, treballaran tres línies per facilitar eines de reflexió i pràctica feminista a diferents col·lectius: formació i sensibilització, intercooperació i incidència política.

Així que si t’engresca sumar esforços per fer que l’economia solidària sigui cada vegada més feminista, escriu a economiesfeministes@xes.cat: segur que no te’n penedeixes!

 

 

Aquest 8 de març, autoorganització i revolta feminista

Aquest diumenge 8 de març tornem als carrers i tornem a fer vaga de cures. Ens mobilitzem perquè des dels feminismes i des de la nostra diversitat prioritzem la sostenibilitat i reproducció de la vida d’una forma anticapitalista, antipatriarcal, antiracista i anticolonial. Aquest any també, aprofitant el 8 de març, tornem a fer balanç sobre els passos que hem fet en el llarg camí per l’emancipació i la igualtat de gènere. Un cop més, veiem que encara queda molt trajecte per endavant, així que continuarem reivindicant, visibilitzant i intentant conscienciar per sumar més persones als moviments feministes més transformadors amb l’impuls de la comissió d’economies feministes.

Des de la XES ens adherim al manifest del 8 de març d’enguany i animem a les entitats del moviment de l’economia social i solidària a sumar-s’hi. En el document exigim, entre altres coses, justícia social i climàtica, maternitats lliures i la precarietat laboral, així com la derogació de la llei d’estrangeria. A més a més, celebrem la força i la salut dels feminismes descolonials.

El diumenge sortirem al carrer i cridem a l’autoorganització i la revolta feminista contra la precarietat i les fronteres. Juntes som més fortes!

 

 

Ampliem 4 setmanes les baixes de maternitat i paternitat

En la darrera assemblea permanent s’ha aprovat l’ampliació automàtica de 4 setmanes en les baixes de maternitat i paternitat de l’equip tècnic de la XES, sufragat amb fons propis. De manera que la baixa maternal serà de 20 setmanes i la paternal de 12. En aquest cas, la mesura es manté fins a l’1 de gener del 2020, quan la baixa de paternitat s’ampliarà a 12 setmanes per decret llei.

Aquesta millora encara queda lluny del que pensem que és desitjable per donar resposta a les necessitats d’acompanyament del nadó i per ajudar a redistribuir les tasques durant la criança, tradicionalment associades a les dones. D’aquesta manera, durant aquest curs seguirem treballant en el règim laboral intern i la conciliació a la XES.

Quan parlem d’Economia Social i Solidària parlem de sostenibilitat de la vida i l’organització del treball n’és un vessant important. Volem donar valor a aspectes laborals com les baixes, la cura o la flexibilitat horària, entre d’altres. Creiem que les polítiques de conciliació no han de recaure sobre les dones sinó sobre tot el col·lectiu, hem d’assumir com a pròpia la igualtat real i efectiva complementant les mancances de la normativa en conciliació. Aquestes mesura, doncs, suposa un pas més l’assumpció de responsabilitat social que ens pertoca en la reproducció.

Fem extensiu el model, imaginem noves mesures de conciliació. Us animem a replicar la iniciativa, a millorar-la, i a fer públiques les bones pràctiques coresponsabilitzadores en l’ESS; com ja han fet sòcies  com La Ciutat Invisible, Coop57, Fil a l’Agulla o LaCol, entre d’altres.

Comencem el procés del protocol d’assetjaments

Aquesta setmana engeguem un procés de reflexió i aprenentatge a dins de la XES que també pretén dotar-nos d’una eina pràctica sobre com prevenir, identificar i tractar assetjaments per raó de sexe o gènere en l’entorn de l’economia solidària.

Des de la XES vam detectar la necessitat d’elaborar un protocol d’assetjaments, plantejant-nos un procés que permeti sensibilitzar i formar alhora que produir un material que pugui servir a les empreses i iniciatives de l’economia social i solidària (ESS) tant per adherir-s’hi com per elaborar protocols propis.

L’objectiu principal és erradicar les situacions d’assetjament o abús de poder que tenen lloc en l’entorn de l’economia solidària, dotant a les diferents entitats sòcies, comissions de treball i xarxes locals de la XES dels recursos necessaris per prevenir, detectar o tractar abusos de poder per raons de sexe o gènere. A través de les sessions de sensibilització i de formació, així com de l’elaboració d’un document final, el procés pretén definir un marc d’actuació i un posicionament comú davant de situacions d’assetjament.

Origen i desenvolupament del projecte

La demanda específica d’un procés d’elaboració d’un protocol d’assetjaments dins la XES neix d’una doble confluència: per una banda, d’un debat intern sobre el rol que la XES ha de desenvolupar en aquest àmbit com a referent de l’ESS i les economies feministes; i per altra banda, de la demanda per part d’entitats sòcies de la XES de cert assessorament en casos reals d’assetjament.

En aquest context, la comissió d’Economies Feministes de la XES liderarà aquest projecte partint de la idea que prevenir i eliminar actituds discriminatòries per qüestions de sexe o gènere és un pas imprescindible per a la transformació social feminista. La nostra sòcia cooperativa Candela, acció comunitària i feminista; i  la Sílvia Alberich, activista feminista i especialitzada en intervenció educativa en situacions de violència masclista, dinamitzaran el procés de reflexió i elaboració del protocol des de la seva expertesa en aquest camp.

De la teoria a la realitat, pràctiques per posar les cures al centre

La inquietud sobre com posar les cures al centre fa temps que és present a les organitzacions de l’ESS però no sempre és fàcil posar-ho en pràctica. Per això, presentem pràctiques dutes a terme per diverses iniciatives que demostren que no només és possible, sinó que ja és una realitat al nostre país

Si intentar posar la persona al centre no sempre és fàcil en els nostres projectes tot i ser un dels pilars de l’Economia Solidària, l’aposta per les economies feministes i la revalorització de les tasques reproductives sovint és un repte que genera encara més neguits. En els darrers anys, nombroses organitzacions s’han format en la matèria de la mà de diverses cooperatives especialitzades i certes idees clau són presents en els nostres discursos i desitjos però…aquestes idees arriben a materialitzar-se en la nostra quotidianitat?

En alguns casos, la resposta és un sí molt clar. Algunes cooperatives han fet el pas de la reflexió a l’acció i han posat en marxa tot un seguit de mesures que poden ser un exemple a seguir per a moltes altres, fent balanç de les dificultats que s’han trobat en el camí per aplicar-les i amb les millores potencials que les que agafin el relleu poden aportar-hi.

Conèixer, compartir, comprendre

El ritme de treball a moltes les organitzacions de l’ESS acostuma a ser molt intens i això fàcilment ens pot dur a prioritzar objectius i resultats per sobre de les relacions humanes. No obstant això, cal tenir molt present que els conflictes humans entre sòcies són un dels motius més habituals de tancament d’un projecte col·lectiu com és una cooperativa. A La gestió de conflictes a les cooperatives, guia editada per la Federació de Cooperatives de Treball, se’ns recorda que els conflictes són presents “a totes les organitzacions (siguin cooperatives o no) i són fruit de les relacions interpersonals”, però que el que és -ho ha de ser- característic del cooperativisme és la forma i voluntat de tractar-los. Així diu: “La no atenció als processos conflictius té conseqüències serioses en la salut i el benestar de les persones i dels equips; fins i tot, a vegades, poden suposar trencaments, separacions i processos molt dolorosos”.

Abans de gestionar un conflicte, però, cal tenir en compte que les cures tenen un paper important a l’hora de prevenir-lo. Una organització que fomenta els vincles entre les persones membres i els valors de la confiança o l’empatia, té més punts per reduir la tensió d’alguns conflictes i, sobretot, més punts per fer-ne una gestió reeixida. I això, com es fa? A vegades és tan fàcil com facilitar que algunes pràctiques quotidianes es facin en col·lectiu, com ara dinar plegades o, seguint el model de la cooperativa d’arquitectes Arqbag, organitzar torns perquè cada dia cuini un equip diferent per a tota la resta. Aquest tipus de temps compartit genera complicitats i un ambient diferent al purament laboral. Altres cooperatives, com ara el mitjà de comunicació Directa, organitzen sortides fora de l’àmbit laboral per fer activitats lúdiques o tancades de cap de setmana que, tot i que contemplen espais de treball, combinen espais d’esbarjo i coneixença.

En alguns casos, també és interessant aprofundir-hi una mica més i tenir en compte l’esfera de les emocions: això és el que les companyes de SETEM aborden amb les anomenades “rondes emocionals” abans de començar una reunió quan s’ha detectat un clima una mica tens (per estrés, per qüestions personals, etc.). Aquesta ronda d’expressió de cadascuna de les participants col·loca la resta amb un xip d’empatia que, en començar la reunió, facilita l’entesa, així com la manera com s’expressen o es reben algunes aportacions. “Més esporàdicament, també hem experimentat la programació d’assemblees emocionals fora de l’oficina (no anem gaire lluny, ens reunim en una cafeteria per esmorzar, per exemple) i així dediquem més temps i cura aquest tipus d’espais. Cal dir que més d’una vegada les hem anul·lat per prioritzar algun pic de feina productiva…és allò que l’urgent es menja l’important, un clàssic”, explica l’Ariadna Pagès, membre de l’organització.

 

Cures dins i fora

Aquestes cures, com ens expliquen les companyes de La Caníbal, no tenen perquè ser només entre sòcies: aquesta llibreria és concebuda en la seva totalitat com espai de cura, tant en l’àmbit intern com cap al barri. Per això, prioritzen la conciliació de la vida personal i laboral de les treballadores, però a més, tenen una cuina comunitària, un espai de criança i un sofà a disposició de qualsevol veïna que vulgui venir xerrada una estona amb elles. Així, la llibreria es converteix no en un aparador de volums, sinó en un espai obert al públic, d’acollida i d’escolta activa amb les persones del barri.

Aquesta mirada més externa també la tenen les companyes del Col·lectiu Punt 6, un grup de sociòlogues, urbanistes i arquitectes que treballa per aplicar la mirada feminista a l’espai, tant privat com públic, “perquè l’espai condiciona com desenvolupem la nostra vida”, diu la Roser Casanovas. Així, ofereixen serveis d’assessorament on desenvolupen processos participatius que facilitin que tant l’entorn quotidià com l’espai públic responguin a la mobilitat de les cures, que està “majoritàriament feminitzada i és diferent de la mobilitat productiva, més masculinitzada, que consisteix en el desplaçament de la llar a la feina”, explica la Roser. En l’àmbit intern, també treballen per visibilitzar les tasques reproductives i faciliten la conciliació. Finalment, exploren com incorporar la mirada feminista en la intercooperació, relacionant-se amb altres entitats i projectes des dels vincles i les cures.

En aquesta línia, trobem la feina de La Paleta, una cooperativa de treballadores de la construcció formada majoritàriament per dones que, a banda de feminitzar un sector altament format per homes, intenten introduir les cures on i quan treballen (conscients que envaeixen un espai privat, per exemple, acorden horaris amb les famílies, pacten per quin lloc començar la reforma per impactar el menys possible, etc.).

Valorar l’invisible

A banda d’apostar pels espais distesos, a vegades les cures necessiten mesures més formals. Un exemple són l’ampliació dels permisos de maternitat i paternitat més enllà del que estableix la legislació, la cobertura de les baixes per malaltia fins al 100%, el foment de la formació subvencionada, la flexibilitat horària o el teletreball, especialment per facilitar la cura de persones a càrrec (no només menors!). A la cooperativa de serveis tecnològics Colectic tenen moltes d’aquestes mesures implementades. L’Anna Ingés, de l’equip de coordinació, ens explica: “Vam fer un decàleg per a ser-ne conscients ja que algunes d’aquestes mesures havien esdevinguts drets adquirits i no tothom n’era conscient de que això era una millora social que no gaudien altres persones en altres àmbits”. Van obrir la porta a facilitar adaptacions d’horari i espai (teletreball) on els convenis només contemplen reduccions de sous i horaris, tenint en compte que la criança o altres cures de familiars no són precisament el moment més adequat per reduir salari.

I per valorar totes aquelles tasques que tendeixen a ser invisibles en el marc de la mateixa organització, una molt bona pràctica és la que impulsa LaCol. Perquè una organització funcioni, hi ha algunes tasques que s’han fer al marge de la feina productiva i que sovint no tenen massa reconeixement: per aquest motiu, les arquitectes de LaCol registren les hores que dediquen a la feina de la cooperativa distingint si són tasques productives o reproductives i comunitàries, que inclouen des de la preparació de la dinamització d’una reunió a l’enxarxament amb altres entitats del barri.

Criança compartida a l’oficina

Les companyes de Coop57, que compten amb una comissió feminista des de 2012, a banda d’algunes de les mesures esmentades anteriorment, van decidir fer una aposta més transformadora: la cura cooperativa d’un nadó d’un sis mesos. Una de les treballadores va plantejar la possibilitat de portar la seva filla a l’oficina quan va arribar el moment de reincorporar-se a la feina i les seves companyes van acceptar la corresponsabilitat de tenir-ne cura entre totes, amb un exercici directe de qüestionament de la dicotomia entre producció i reproducció. Aquesta pràctica, per innovadora, va anar passant per tot un seguit de passes assaig i error, en relació a l’espai del local destinat especialment a la criatura, el temps de dedicació de cadascuna de les treballadores, etc. En un moment donat, quan la criatura es va fer més gran i buscava més interacció, es va contractar una persona per tenir-ne cura algunes hores i finalment va fer el pas a la llar. Sense dubte, poder gaudir del primer any de vida d’una criatura tant de prop sense renunciar a la vida laboral i amb el suport de les companyes de feina és una pràctica ben trencadora.

Per on començar?

Com hem dit al començament de l’article, abans de posar res en pràctica cal tenir el neguit, que bé pot venir donat per inquietuds personals o col·lectives, per una formació, per la proposta d’una companya, etc. Neixi com neixi la necessitat de treballar el tema, pot ser molt útil tenir en compte els referents: pràctiques concretes d’altres entitats amb qui podem contactar, espais d’aprenentatge col·lectiu, entitats especialitzades, etc.

És important el compromís de tot el col·lectiu perquè les cures i el feminisme siguin una pràctica transversal en tot el que fem. Quant a les mesures formals, l’Anna Inglés, de Colectic, explica: “Les decisions i inclusions d’aquestes mesures i com es configuren són una decisió de totes les sòcies, es preparen, treballen i consensuen en les assemblees, on s’acaben d’ajustar els criteris, per finalment d’incorporar-les al reglament de règim intern que ens regeix com a sòcies i treballadores”.

Dotar-se d’una comissió de cures o economies feministes pot ser una bona eina per no deixar la inquietud en un pla teòric: un grup de persones pot vetllar per aquestes qüestions en el dia a dia laboral, però sempre amb la complicitat de la resta. Alerta! Parlem de comissions mixtes, ja que és imprescindible que tot el col·lectiu tingui aquesta inquietud feminista, que no només sigui cosa de dones. I si encara ens trobem en el procés de sensibilització del grup, es poden promoure petites accions com incloure una secció feminista al butlletí de l’entitat, proposar una càpsula formativa, potser en clau de joc, al final de cada reunió, etc.

En un àmbit més global, seguir la feina de les comissions d’economies feministes de la XES o de la Federació de Cooperatives (creada recentment), així com també de la comunitat Pam a Pam que treballa per divulgar bones pràctiques amb rutes, formacions, etc. també pot ser molt útil per avançar plegades, com a sector, cap a una economia on les persones i les cures siguin el centre. L’Anna Fernández, membre de Pam a Pam i de la comissió d’EcoFem de la XES, ens recorda que hi ha moltes mesures que estan per inventar. Conclou: “Tenir referents pot ser molt útil, però en realitat el que cal és anar donant resposta a les necessitats que es detecten i cada organització pot trobar la seva manera de fer-ho. Totes ens podem convertir en referents escoltant les demandes de les nostres companyes i trobant maneres de donar-hi solució”.

 

Aquest article ha estat escrit per Carla Liébana i  va ser publicat originalment a la revista Cooperació Catalana número 429 (març 2019) editada per la Fundació Roca i Galès.