Listado de la etiqueta: habitatge cooperatiu

Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per fomentar l’habitatge cooperatiu

La setmana passada es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i diferents entitats socials -entre les quals, la XES- per fomentar i contribuir a l’extensió de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a la ciutat. Aquest acord permetrà millorar el dret a un habitatge digne i assequible, i alhora fomentar l’ESS i el Mercat Social en construir models d’habitatges més sostenibles i comunitaris.

En la situació d’emergència que estem vivint, en què s’han agreujat les problemàtiques d’accés a l’habitatge, i en què s’ha posat de manifest l’absoluta necessitat de poder viure en un habitatge digne, és més important que mai impulsar polítiques d’habitatge.

El conveni

El conveni marc que s’ha signat s’esdevé un impuls important per part de l’Ajuntament de Barcelona i permet prioritzar la promoció d’habitatge social i cooperatiu de la manera més ràpida i eficient; i que té per objectiu la mobilització de sòl cap a projectes d’habitatge social, entre ells l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de protecció oficial. Ens sembla especialment interessant diversos mecanismes que inclou el conveni, que van més enllà de la cessió de sòl públic:

– Facilitació de l’accés al finançament pel conjunt de solars que es posen a disposició.

– Garantia per part de l’Ajuntament, fet que facilita l’accés al finançament i que evita requerir garanties personals o la divisió horitzontal.

– Ajuts directes retornables per valor del 7% de la promoció.

– Cànon 0 durant els primers 25 anys.

La combinació dels diversos mecanismes, i que s’han de poder sumar a altres ajuts estatals i autonòmics, ha de fomentar l’assequibilitat del model i contribuir a que sigui inclusiu al conjunt de la població.

El dret a l’habitatge és una lluita molt àmplia, i sabem que aquests mecanismes són bones notícies i un avanç gran, però no són suficients per garantir aquest dret. Malauradament el parc públic d’habitatge és totalment insuficient, i per això pensem que cal implementar altres polítiques públiques que se sumin a garantir aquest dret, sistemàticament vulnerat.

Podeu escoltar la Lali Daví, companya de la sectorial d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de la XES, a Betevé parlant de la qüestió.