economia_cent_coberta

Llibre amb definicions de conceptes de l’Economia Solidària.