BALANÇ SOCIAL

La comissió de Balanç Social és la responsable de conceptualitzar i desenvolupar el Balanç Social, una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden utilitzar els resultats per millorar internament i alhora, aquesta informació ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i del Mercat Social.

El Balanç Social avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional. Per fer-ho, cal accedir a una eina informàtica en línia que dóna accés a un qüestionari general que ha d’omplir l’empresa; i també a tres conjunts de qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores, empreses i/o persones usuàries o clientes i persones voluntàries.

Un cop fet el Balanç Social, les organitzacions poden estendre’n el seu ús i funcionalitat interna. D’una banda, poden elaborar la seva memòria de responsabilitat social a partir d’una plantilla que ha elaborat la comissió de balanç social durant l’any 2015, i que disposa d’una taula d’equivalències tècniques amb els indicadors del Global Reporting Initiative. De l’altra, a partir dels compromisos de millora expressats per les organitzacions amb la sol·licitud del segell, la comissió de Balanç Social intenta generar dinàmiques d’intercooperació per tal que siguin les pròpies organitzacions de l’ESS les que ajudin a d’altres entitats a complir els compromisos de millora.

OBJECTIUS

Obtenir una base estadística anual en relació als indicadors del balanç, cosa que permet anar configurant una comptabilitat (social i ambiental) agregada del sector a través de la publicació de l’informe de l’estat del Mercat Social català.

Donar accés al Mercat Social, ja que fer el balanç obre la porta a entrar en aquest àmbit socioeconòmic: les empreses i organitzacions que el fan seran reconegudes “públicament” al catàleg d’aquesta mateixa pàgina. Per accedir al catàleg hi ha una modalitat bàsica de balanç social format per una bateria reduïda d’indicadors.

NOTÍCIES

Comunicat: Per una Barcelona més comunitària

Comunicat conjunt de la Plataforma de Gestió Ciutadana (PGC),…

La Vall del Corb reivindica el territori i les formes de vida locals davant els macroprojectes amb el FESSrural 2024

Celebrar, mostrar i enxarxar les economies transformadores del…

Els mapes de l’economia social i solidària uneixen forces

Facilitem l'accés encara a més comerços per practicar el…

Deu anys d’habitatge cooperatiu a Barcelona… i seguim!

El 2024 fa 10 anys que vam començar amb els primers projectes…

La XES participa al projecte europeu B. Right Spaces per promoure i protegir els espais cívics a la Unió Europea

El passat 2023, la XES, conjuntament amb la XEC i el GT d'Economies…

Mapeig d’economies comunitàries

La Xarxa d'Espais Comunitaris (XEC) i el grup de treball d'Economies…

La XES segueix creixent amb passos segurs: benvingudes noves sòcies

La Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya continua creixent…