ANTIASSETJAMENTS

La Comissió antiassetjament és l’encarregada del desplegament del Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de gènere, d’identitat i expressió de gènere o de preferència sexual de la XES.

El 3 de desembre de 2020 el protocol va ser aprovat en una Assemblea General Extraordinària i va entrar en vigor l’1 de gener de 2021. Des d’aquell moment, totes les noves sòcies s’hi han d’adherir, acceptar i aplicar els principis que el regeixen. En aquest sentit, l’aprovació del protocol ha implicat la creació d’aquesta comissió, qui ha de vetllar per les adhesions de les sòcies, fomentar la prevenció dins dels espais de la XES i aplicar el procediment establert si hi ha una denúncia.

OBJECTIUS

Impulsar que les entitats sòcies s’adhereixin al protocol o en creïn un seguint els requisits de prevenció i d’actuació que considerem mínims.

Fomentar accions de prevenció i detecció generant una nova cultura de gènere dins de l’organització

Recepció de queixes, denúncies o consultes en relació a les diferents formes d’assetjament de gènere.

Garantir que s’aplica el procediment establert i es garanteixen els principis rectors del procés d’actuació en cas de denúncia.

Fer seguiment de l’aplicació de les mesures recollides en el protocol.

Treballar en la millora contínua del protocol i en la seva concreció.

MÉS INFORMACIÓ

NOTÍCIES

Protocol antiassetjament

Violències masclistes: l’ESS no n’és cap excepció

Les violències masclistes són presents arreu i, ara per ara,…

Participa a la Comissió Antiassetjament de la XES

Atenció, comunitat XES! Estem cercant persones compromeses…

Les violències masclistes en l’àmbit laboral de l’Economia Solidària

Les violències masclistes es poden identificar en qualsevol…