XARXES LOCALS

La comissió de Xarxes Locals és la responsable d’acompanyar i facilitar processos d’articulació de l’economia social i solidària al territori. Una xarxa local és una agrupació d’entitats i persones en un territori concret (municipi, comarca, barri…) que s’articulen amb la voluntat d’impulsar l’ESS i esdevenir el referent territorial de l’economia solidària: intercooperant, visibilitzant el teixit local, construint mercat social i fent incidència a les administracions públiques locals.

OBJECTIUS

Afavorir la creació d’un espai d’aprenentatge col·lectiu en relació a les iniciatives d’economia solidària impulsades des de diferents localitats.

Apropar les reflexions i praxis generades des de la XES a les diferents localitats que impulsen les seves pròpies xarxes d’economia solidària.

Apropar el treball generat des de les diferents xarxes locals a tots els membres de la XES, impulsant propostes d’intercooperació entre els seus membres.

Donar suport a la creació de mercats socials articulats a nivell de les localitats, vinculant-hi la proposta del model del mercat social de la XES.

Gestionar i fer seguiment de l’espai de coordinació de Xarxes Locals.

NOTÍCIES