INTERCOOPERACIÓ

La comissió d’Intercooperació és l’encarregada de generar eines, materials i documents per fomentar la intercooperació entre les sòcies de la XES.

Actualment en formen part persones del Grup Ecos, Iacta , Nus, Etcèteres i COS.

Entre les seves tasques principals hi ha l’organització d’activitats i dinàmiques d’intercooperació a nivell sectorial i/o territorial.

OBJECTIUS

Crear dinàmiques d’intercooperació: tallers i sessions per aprendre a intercooperar.

Promoure la intercooperació de les entitats de la XES.

Ajudar a la creació i consolidació del màxim de sectorials.

Impulsar serveis mancomunats entre les sòcies.

NOTÍCIES