PUBLICACIONS

Democratització i corresponsabilitat de les cures. Pràctiques inspiradores dins de l’administració pública

La guia Democratització i corresponsabilitat de les cures. Pràctiques inspiradores en el àmbit de els cures i de l’Administració Pública és un recull de pràctiques que, a cavall de l’administració pública, l’Economia Social i Solidària (ESS) i el vessant comunitari, representen una inspiració en el camí cap a la democratització de les cures. DESCARREGA LA […]

Xarxa d’Economia Solidària | Comissió d’Economies Feministes + Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS)
 |  Preu:0 | 
Editorial:XES i XMESS | 
Pàgines:

Aposteu de debò per l’ESS al vostre municipi

Les iniciatives que conformem la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) impulsem una forma de fer que conjuga l’activitat econòmica, l’arrelament local i la transformació social, a partir d’una economia centrada en la sostenibilitat de la vida i la resolució equitativa de les necessitats humanes. Una economia políticament emancipadora, compromesa amb la lluita contra les desigualtats […]

Xarxa d’Economia Solidària
 |  Preu:0 | 
Editorial:XES | 
Pàgines:28
Informe mercat social 2022

Informe del Mercat Social 2022

L’informe del mercat social 2022 es basa en les dades de Pam a Pam i Balanç Social però, a diferència dels anteriors, aquest any pretenem aturar-nos i analitzar el Mercat Social en la seva globalitat, utilitzant també altra informació complementària recollida en el marc de l’activitat de la XES. D’aquesta manera, es fa especial èmfasi […]

Autoria col·lectiva
 |  Preu: | 
Editorial:XES | 
Pàgines:
Economia Solidària i Ruralitats

Economia solidària i ruralitats

Economia Solidària i Ruralitats – Recuperant sobiranies neix com una contribució divulgativa en el camí de la teorització i la visibilització de les iniciatives d’Economia Social i Solidària (ESS) en entorns rurals. Municipis, ciutats, comarques i regions que reben els impactes de l’extractivisme del capitalisme urbanocèntric i, per defensarse, generen resistències molt necessàries per desenvolupar […]

Economia Solidària i Ruralitats
 |  Preu:12 | 
Editorial:Pol·len Edicions i XES | 
Pàgines:96
Tot és de tothom

Perquè tot és de tothom

Què és la gestió comunitària d’espais culturals? Quin valor té? Aquesta obra col·lectiva ens endinsa en les dificultats i els reptes de teixir cultura amb perspectiva comunitària, gràcies a reflexions d’activistes, militants d’organitzacions de base i professionals vinculats a la gestió cultural.  El llibre consta de quatre parts. La primera presenta els referents històrics de […]

Coord. Santi Eizaguirre i Javier Rodrigo
 |  Preu:24 | 
Editorial:Icària | 
Pàgines:388

Diagnòstic de l’ESS a Catalunya

Aquest document és el fruit de la 1a Fase del Procés de Reflexió Estratègica que ha engegat la XES aquest 2021. Aquest procés pretén esdevenir una reflexió col·lectiva per a donar-nos respostes a la pregunta: Com hauria d’evolucionar l’ESS catalana en els anys immediats per abordar de manera més efectiva els reptes globals i esdevenir, […]

Grup de treball del procés de reflexió estratègica de la XES
 |  Preu: | 
Editorial:Editat per la XES | 
Pàgines:35