ECOLOGIA

Arran de les jornades que es van realitzar al juny del 2018 sobre economia socioambiental i solidària, organitzades per Espai Ambiental Cooperativa amb el suport de la XES, es va visualitzar entre les entitats participants que l’economia social i solidària havien de treballar més coordinadament el valor de l’ecologia i la sostenibilitat per poder-se enfortir. A les conclusions es va recollir que s’havia d’impulsar una comissió d’ecologia dins de la XES amb uns objectius comuns a treballar.

En un món amb recursos finits, on hi ha la necessitat d’evolucionar cap a un model basat en l’economia ecològica, anticapitalista i feminista, on les cures han d’estar també al centre i on s’han de tenir en compte les conseqüències que té per a la vida l’actual model econòmic, on hem d’obrir el camí per assolir una vertadera transició ecològica, amb un arrelament territorial i local fort i també comunitari, des de les entitats, cooperatives i empreses socials, volem organitzar-nos per poder fer-nos visibles i créixer.

Per això fem una crida a totes aquelles entitats que tenen dins de la seva missió assolir la sostenibilitat dins d’un altre paradigma econòmic, per a que s’adhereixin per treballar conjuntament en aquesta comissió.

OBJECTIUS

Promoure la intercooperació de les entitats de la XES, o de les que en puguin formar part, que tinguin en la seva missió assolir la sostenibilitat.

Visibilitzar la problemàtica socioambiental: residus, mobilitat, energia, alimentació, canvi climàtic, turisme, etc i promoure el consum responsable, l’educació socioambiental i la justícia ecosocial.

Sensibilitzar a les organitzacions de la XES en el tema ambiental i potenciar-lo dins de l’ESS com a línia transversal.

Generar discurs davant les institucions de forma col·lectiva de la problemàtica i plantejar solucions.

Compartir experiències i generar solucions a problemàtiques comunes iconstruir estratègies conjuntes.

NOTÍCIES