Pam a Pam passa a ser .CAT

Coincidint amb la Diada del 23 d’abril, Pam a Pam canvia l’adreça electrònica del seu portal web i passa a ser pamapam.cat. D’aquesta manera, el mapa de l’Economia Social i Solidària impulsat per la XES s’actualitza i adequa a la seva realitat de país i deixa de tenir l’extensió .org amb la que havia començat fa 10 anys.

Amb més de 1.500 projectes llistats, Pam a Pam ha esdevingut a Catalunya l’eina de referència a l’hora de cercar qualsevol producte o servei que tingui a darrera un projecte amb valors de l’Economia Social i Solidària. Aquest motiu i que el seu marc de referència i totes les iniciatives que conté s’emmarquen dins de Catalunya han estat per les quals s’ha optat per canviar el domini .org pel de .cat. Des de la XES i Pam a Pam considerem el canvi al .CAT un pas endavant per consolidar-nos com a referent de l’ESS a Catalunya.

Tal com s’explica des de la Fundació .CAT, tenir aquest domini representa el sentiment de pertinença, identificació amb el territori, llengua i cultura catalanes, a més de projectar al món la singularitat, els valors i el caràcter emprenedor de la societat catalanoparlant.

Fa pocs mesos Pam a Pam va celebrar els seus 10 anys d’existència com a projecte. Va néixer al 2013 de la mà de Setem Catalunya com a resposta a totes aquelles persones s’apropaven a la seva seu per preguntar com podien consumir de forma més responsable i viure d’una manera més coherent amb els seus valors. En els seus inicis, com a prova pilot, mostrava alternatives d’alimentació, roba i banca a la ciutat de Barcelona. Davant l’èxit de la proposta i les demandes d’ampliar l’abast del mapa, el 2014 es comença a treballar conjuntament amb la XES per desplegar el mapa a tota Catalunya i a tots els sectors econòmics. Aquest treball conjunt permet que Pam a Pam sigui l’eina que visibilitza les alternatives a la ciutadania i en facilita l’articulació al territori. Després d’uns anys de camí juntes, actualment la XES gestiona el projecte de Pam a Pam.

Després de 10 anys, Pam a Pam s’ha convertit en el mapa de referència de l’ESS a Catalunya, mostrant ja més de 1.500 iniciatives que comparteixen valors de l’ESS. Permet buscar punts on fer consum responsable classificats per sectors (alimentació, habitatge, serveis, energia, etc.) i per territori. En definitiva, presenta opcions per practicar un consum conscient i promou una alternativa econòmica que eviti l’explotació i els abusos capitalistes de manera que puguem consumir i viure d’una manera més coherent amb els valors de l’ESS.